HELSENORGE

– Dette er ein merkedag for Helse Møre og Romsdal

Det seier adm. direktør Øyvind Bakke etter at styret for Helse Midt-Norge går for konseptvalet HMR har lagt til grunn for den planlagde utvidinga og ombygginga av Ålesund sjukehus.

Skisse av nybygget for akuttmottak og intensiv mellom høgblokka og barneavdelinga

Bildet syner nybygget for akuttmotak og intensiv mellom høyblokka og barneavdelinga.

​I styremøtet i Helse-Midt-Norge (HMN) torsdag ble det klart at dei anbefaler konseptet knytt til AIO-prosjektet (akutt, intensiv, operasjon) som inneber at HMN vedtok å gå vidare med ein nasjonal lånesøknad.
– I praksis betyr dette at vi kan fortsette arbeidet med å detaljplanlegge dei store ombyggingane. Dette har vore ei sak eg har brent veldig for, og det har eg ikkje vore aleine om. Det er eit skrikande behov for å få gjort noko med arbeidsforholda på Ålesund sjukehus. Eg er imponert over innsatsen alle tilsette har lagt ned for å kome dit vi er i dag, seier Øyvind Bakke.

Han legg til at ombygginga og oppgraderinga av akuttmottaket, intensiv og operasjon på Ålesund Sjukehus vil sette oss i best mogleg stand til å møte behova i framtida - for pasientane sitt beste.

Prosjektet er avhengig av at det blir innvilga låneramme fra Helse- og omsorgsdepartementet etter søknad frå HMN. Planen som er godkjent av HMN forutset vidare at eit forprosjekt gjer ei grundig vurdering av kostnadar og legg fram si anbefaling i 2022. Bygginga vil kunne starte når denne rapporten frå forprosjektet er godkjent.

Skisse som viser ny hovudinngang for Ålesund sjukehus

Bildet syner forslag til ny hovudinngang i nord for sjukehuset.

Ubyggingsplanane omfattar oppgradering med om lag 4.000 kvadratmeter nybygg og 5.000 kvadratmeter som skal rehabiliterast. Planane omfattar:
  • ​​Tilbygg med akutt- og intensivfunksjonar, overvåkning og postoperativ eining
  • Rehabilitering av døgnoperasjon.
  • Ny hovedadkomst og erstatningsareal for berørte poliklinikkar.
  • Areal til dagbehandling og PET.
  • Oppgradering av ventilasjon