HELSENORGE

Følg grunnsteinsmarkeringa på Hjelset

Den 19. juni er det byggestart for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og statsminister Erna Solberg legg ned grunnsteinen for SNR.