HELSENORGE

Hevar beredskapen ytterlegare i Helse Møre og Romsdal

Grunna auka belastning på sjukehusa, mange innlagde med Covid-19 og vurdering av den totale personell-situasjonen har Helse Møre og Romsdal 9. desember heva beredskapsnivået frå grønt til gult.

Adm.dir. Øyvind Bakke
Adm.dir. Øyvind Bakke

 – Leiinga vurderer kapasiteten i sjukehusa fortløpande og set inn nødvendige tiltak. Vi er no på det same beredskapsnivået som dei andre helseføretaka i Helse Midt-Noreg, fortel adm.dir. Øyvind Bakke.  

Bakke understrekar at sjølv om Helse Møre og Romsdal no hevar beredskapen, må pasientar som har fått time, møte opp, med mindre dei høyrar noko anna frå sjukehuset. Pasientar med behov for akutt hjelp skal ringe 113 som normalt.