HELSENORGE

Historisk satsing på jordmødre

– Det er stor mangel på jordmødre, og det viktigaste grepet vi tar for sikre framtida er å gi utdanningsstipend med 100 % lønn under utdanning, seier adm.dir Øyvind Bakke. No lysar helseføretaket ut ti utdanningsstipend med oppstart august 2021.

Frå då adm.dir Bakke hospiterte på føden i Kristiansund i fjor sommar.

Frå då adm.dir Bakke hospiterte på føden i Kristiansund i fjor sommar.

Desse utdanningsinstitusjonane tilbyr jordmorutdanning på fulltid frå hausten 2021:

Høgskulen på Vestlandet (Bergen) - frist 1. mars
Oslo Met (Oslo)  - frist 1. mars
Universitetet i Stavanger - frist 1. mars
Universitetet i Tromsø  - frist 1. mars