HELSENORGE

Hun blir ny HR-direktør

Britt Rakvåg Roald har bred erfaring fra helsesektoren, og kommer nå fra stillingen som assisterende kommunedirektør i Molde kommune. 


Britt Rakvåg Roald (52) har de siste årene hatt mange lederroller i fylket. De siste årene har hun blant annet vært prosjektleder i Nye Molde kommune og nå assisterende kommunedirektør. 
Britt Rakvåg Roald 
Den siste tiden har hun sammen med kommuneoverlegen hatt ansvar for blant annet håndteringen av pandemien i Molde kommune.
 
- Personalpolitikk og rekruttering av de riktige fagpersonene gjennom en aktiv strategi er en kritisk suksessfaktor for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten ved alle sjukehusa og institusjonene i helseforetaket framover. Jeg gleder meg til å diskutere og jobbe videre med dette sammen med ansatte, tillitsvalgte og lederne, sier Rakvåg Roald.
 
Rakvåg Roald er utdannet fysioterapeut og bedriftsøkonom. Hun har jobbet flere år i Helse Møre og Romsdal, og gamle Helse Nordmøre og Romsdal. Blant annet var hun samhandlingssjef fram til 2013. 
 
- Jeg ser svært fram til samarbeidet med Britt. Det er svært viktig for helseforetaket å lykkes med å bevare og rekruttere helsepersonell i tida framover. Dette, sammen med organisasjonsutvikling, blir en av de viktigste oppgavene for HR i tida fremover. Jeg er derfor svært glad for at Britt tar oppgaven med å sette trøkk på dette området. Samtidig er det et stort pluss at hun har med seg bred erfaring fra offentlig sektor, sier adm.dir Øyvind Bakke.
 
Rakvåg Roald til tiltre etter nærmere avtale og vil ha en overlappingsperiode med avtroppende HR-direktør Ketil Hjelset.