HELSENORGE
Covid-19

Innfører påbod om munnbind i Helse Møre og Romsdal

På grunn av auka smittepress innfører Helse Møre og Romsdal frå 26. november påbod om munnbind for tilsette ved all pasientkontakt. Også pasientar på poliklinikk/dagbehandling og besøkande skal bruke munnbind.

Tiltaket er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helse Midt-Noreg sine anbefalingar.  

  • Påbod om munnbind gjeld for tilsette ved all nærkontakt med pasient​​ 
  • Påbod om munnbind gjeld pasientar på poliklinikk/dagbehandling 
  • Påbod om munnbind gjeld alle besøkande 

  • Gjeld ikkje pasientar på sengepost 
  • Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind 
Munnbind. Illustrasjonsbilde Colourbox.com

Illustrasjonsbilde: colourbox.com