HELSENORGE
Covid-19

Når opnar vi meir på sjukehusa?

Samfunnet har opna igjen, men sjukehusa i Møre og Romsdal har framleis noko besøkskontroll. Når er vi tilbake til normalen?  

Helse Møre og Romsdal viderefører ein del tiltak for besøkskontroll ut veke 41. 

– Vi ønsker å erfare smitteutviklinga i samfunnet før vi opnar heilt opp. Helse Møre og Romsdal har difor vurdert at det framleis er nødvendig med nokre tiltak fram til etter haustferien i veke 41, fortel smittevernoverlege Jørn-Åge Longva.  

Dette er tiltaka som gjeld: 


Ny nor​​​mal 

​Den nye normalen kan bli noko annleis enn kvardagen før koronapandemien, men Helse Møre og Romsdal ønskjer  å tilrettelegge best mogleg for pasientar og pårørande. Etter veke 41 skal i utgangspunktet sjukehusa og institusjonane  i Helse Møre og Romsdal opne opp igjen, og nye visittider og prinsipp for besøk skal settast.