HELSENORGE

Ny avdelingssjef for fødeavdelingene i Molde og Kristiansund

Gynekolog Johan Kippervik, som kommer fra Frei utenfor Kristiansund, begynner i stillinga 1. september.


Johan Kippervik

Johan Kippervik


- Jeg gleder meg til å flytte nærmere familien i Kristiansund igjen, og til å ta fatt på oppbyggingen av tilbudet i Kristiansund og videre drift i Molde. Om forhåpentligvis ikke så mange årene skal de to avdelingene bli til én på Hjelset, og selv om fødeavdelingen heller ikke da blir en stor avdeling, tror jeg det vil bli et bra sted for pasienter og ansatte, sier Kippervik.

Fra St. Olavs hospital

Kippervik er 42 år og kommer fra stillingen som gynekolog ved St. Olavs hospital.

- I tillegg til aktiviteten på SNR Hjelset skal vi som kjent på SNR Kristiansund drive med dagkirurgi og poliklinikk for pasienter med gynekologiske tilstander, gravide og pasienter med gynekologisk kreftsykdom.  Jeg gleder meg til å bygge opp tilbudet både i Molde og Kristiansund, sier Kippervik.

42-åringen kommer fra stillingen som gynekolog ved St.Olavs hospital, hvor han har vært de siste årene.

- Sterk fagperson med lokal forankring

Klinikksjef Georg N. Johnsen i Klinikk SNR er veldig glad for at Kippervik har takket ja til stillingen, og ser fram til samarbeidet.

- Vi får inn en sterk fagperson med lokal forankring. Han får en sentral rolle i videre rekruttering av jordmødre og gynekologer både til Kristiansund og Molde.  Jeg ser frem til at han skal begynne, sier Johnsen.

Blir værende ut året

Øyvind Nytun vil fortsette i stillinga som avdelingssjef fram til Kippervik overtar i september. Nytun blir også en viktig ressurs for klinikken og avdelinga i overgangsperioden, og vil være i HMR ut året.

- Jeg har jobbet nært med Johan i mange år og  er overbevist om at han er den rette personen til å lede avdelingen i årene framover, sier Nytun som er glad for at man nå har fått på plass en langsiktig løsning.