HELSENORGE

Ønsker mindre besøk på sjukehusa

Helse Møre og Romsdal finn det ikkje nødvendig å gjeninnføre besøksrestriksjonane som vi har hatt tidlegare i år, men vi oppmodar likevel til minst mogeleg besøk på sjukehusa og institusjonane. Dette på grunn av smittesituasjonen i Møre og Romsdal og landet elles no.   


Pasientar som er kritisk sjuke og døyande kan få besøk av sine pårørande uavhengig av dette

Minner også om at du ikkje kan besøke nokon på sjukehuset eller institusjonane i Helse Møre og Romsdal dersom du

  • kjenner deg sjuk
  • har oppkast/diare
  • har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon 
  • eller nokon av dine nære er i isolasjon på grunn av Covid-19

Informasjon om besøk på sjukehus og institusjonar i Helse Møre og Romsdal finn du her