HELSENORGE

Otterlei blir ny samhandlingssjef

Eli Otterlei (55) er tilsett som ny samhandlingssjef i HMR. Ho byrjar i stilinga 15. august.


Otterlei har lang erfaring frå kommunal sektor, og har dei siste åra vore kommunalsjef innan helse og omsorg i Sykkylven kommune. Ho har også vore konstituert kommunedirektør i ei periode.

Ho er utdanna sjukepleiar og har også jobba fleire år i it-bransjen.

- Det er svært viktig med ei tydeleg rolle, oppgåve- og ansvarsdeling mellom primær- og spesialishelsetenesta. I ein hektisk og kompleks kvardag er dette avgjerande for å ivareta pasienten og sikre eit heilskapeleg og godt behandlingstilbod. Eg ønsker å vere ein pådrivar for utvikling og styrking av samarbeidet mellom kommunane og helseføretaket gjennom stillinga som samhandlingssjef, seier Otterlei.Otterlei vil få ansvar for 17 tilsette som følgjer opp samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunane i fylket, opplæring av pasientar og pårørande, koordinerande eining, barnekoordinator, fritt behandlingsval og praksiskonsulentordninga.

- Med Otterlei styrkar vi kompetanse og kunnskapen om kommunehelsetenesta i helseføretaket. Vi skal styrke samarbeidet med kommunane slik at pasientene i større grad opplever èi helsetjeneste. Ho vil bli ein nøkkelperson i samspelet mellom oss og kommunane i tida framover for å lykkast med det arbeidet, seier adm.dir Øyvind Bakke.

Frå 1. april er samhandlingsavdelinga og kommunikasjon samla i ei avdeling leia av kommunikasjon- og samhandlingsdirektør May Helen Grimstad.
Samhandlingssjefen vil rapportere til Grimstad.

Otterlei tek over jobben etter Lena Bjørge Waage, som byrjar med eit doktorgradsstudium.