HELSENORGE

Signerte SNR-kontraktar med Cowi, Arkitema og Ratio arkitektar

Den 18. mai signerte Helse Møre og Romsdal kontraktar som sikrar detaljprosjektering av arbeidsunderlag for bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

Digitalt signeringsmøte for SNR-prosjektet 18. mai
Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR

Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR

- Vi er særs glad for at Cowi, Arkitema og Ratio blir med oss i vidareutviklinga av prosjektet. Deira kunnskap og erfaring blir viktig for å sikre eit framtidsretta og godt sjukehustilbod for befolkninga og vi ser fram til det vidare samarbeidet, seier Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR

Drift på to stader

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av SNR Hjelset med eit nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal, samt SNR Kristiansund som vil bestå av eit bredt pasienttilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør i Cowi

Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør i Cowi

– Vi er meget stolte av å bli valgt som rådgivere for SNR-prosjektet. Vi er godt kjent med prosjektets mål og ambisjoner, og vi skal legge all vår kompetanse og erfaring med sykehusplanlegging inn i å bidra til å realisere disse, sier Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør bygninger i COWI.

Erfarne arkitektar

Både Arkitema og Ratio har brei erfaring frå andre sjukehusprosjekt som mellom anna Nye Aker Sykehus i Oslo, Livsvitenskapsbygget i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset.

- Vi vil etterstrebe å videreføre de kvalitetene som allerede ligger i prosjektet, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) sammen med våre kolleger og nye og gamle samarbeidspartnere, sier forretningsområdesjef i Arkitema, Anne Guri Grimsby.

Innstilt ny entreprenør til SNR-prosjektet

Marimatic Oy er innstilt som entreprenør til å levere avfallssug til prosjektet. Karensperioden går ut 24. mai.