HELSENORGE

Styremøte onsdag 16. juni

Onsdag 16. juni er det styremøte for Helse Møre og Romsdal. Det er fysisk oppmøte for styremedlemmane, men på grunn av pandemien og omsyn til smittevern må andre som ønsker det følge møtet digitalt.

​Tid: Onsdag 16. juni kl. 10.00 - 16.00

Stad: Ålesund, styrerom adm.bygget

Ønsker du å følgje møtet på Skype? Ta kontakt med administrasjonsrådgivar Audny Mongstad Audny.Mongstad@helse-mr.no  


Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen)