HELSENORGE

Styremøte onsdag 19. mai

På grunn av pandemisituasjonen og smitteverntiltak blir møtet på Skype. Media og andre som vil følgje møtet kan be om å få tilsendt lenke.

Tid: Onsdag 19. mai kl 10.00 - 15.00

Stad: Skype

Ønsker du å følgje møtet på Skype? Ta kontakt med administrasjonsrådgivar Audny Mongstad Audny.Mongstad@helse-mr.no  

Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen)