HELSENORGE

Styremøte onsdag 22. september

Onsdag 22. september er det styremøte for Helse Møre og Romsdal . 

​Tid: Onsdag 22. september kl 10.00

Stad: Møterom Storhornet (styrerommet), administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus. Det er fysisk oppmøte for styremedlemmane. Andre kan følge møtet digitalt.

Klikk her for å følge møtet (Teams)


Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen)​