HELSENORGE

Styremøte onsdag 25. august

Onsdag 25. august er det styremøte for Helse Møre og Romsdal. Det er fysisk oppmøte for styremedlemmane, men på grunn av pandemien og omsyn til smittevern må andre som ønsker det følge møtet digitalt.

​Tid: Onsdag 25. august kl. 10.00 - 15.00

Stad: Ålesund, styrerom adm.bygget

Ønsker du å følgje møtet på Skype? Ta kontakt med administrasjonsrådgivar Audny Mongstad Audny.Mongstad@helse-mr.no  

Det er også lagt til rette for at media kan følge møtet frå anna rom i administrasjonsbygget. ​

Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen)