HELSENORGE

Til deg som skal føde på Nordmøre og i Romsdal

Fødetilbodet på Nordmøre og i Romsdal er midlertidig samla ved Molde sjukehus. Her er viktig informasjon til deg som har termin i 2022.

Frå fødeavdelinga  i Molde

Frå fødeavdelinga i Molde

Fødande som har termin i 2022 vil også få tilsendt informasjon.

Når opnar fødeavdelinga i Kristiansund?

6. juni opnar fødeavdelinga i Kristiansund. 

Les meir meir


Frå 8. februar 2021 er alle fødslar samla ved Molde sjukehus. Vi har stor forståing for at dette kan kjennast usikkert med tanke på reiseveg, men vi forsikrar deg om at vårt viktigaste mål er at du skal ha ei trygg og god oppfølging underveis fram mot fødsel. 

Du skal framleis følge vanlige kontrollar hos kommunejordmor og/eller fastlege, i tillegg til vanleg ultralyd på sjukehuset.

Kva skjer når du skal føde?

Du kontaktar fødeavdelinga i Molde og får råd av jordmor. Saman vil de finne fram til når det er på tide å reise inn til sjukehuset. Vi vil at det skal vere låg terskel for å ta kontakt og vi har låg terskel for å ta dykk inn til ei vurdering. I nokre tilfelle, om det passar for deg, kan det vere aktuelt med hotellopphald for å unngå mange turar fram og tilbake.

Om du har lang reiseveg til Molde sjukehus (over 90 minutt)

Første kontakta med oss blir ultralyden veke 18, denne får ein gjort både i Kristiansund og i Molde. Vi vil i tillegg kontakte deg i svangerskapsveke 35/36 for ein ekstra svangerskapskontroll til jordmor og gynekolog, der vi saman kan legge ein plan tilpassa dine behov fram mot fødsel. Vi vil også halde kontakta med deg på telefon. Vi tilbyr i tillegg kostnadsfritt hotellopphald inntil 14 dagar før termin til deg og partnar om de ønsker det. 

Vi har beredskapsjordmor som er på vakt 24/7 som vil gjere vurderingar og følgje til sjukehus om det skulle bli nødvendig.  Dette kan være ei av våre eigne jordmødre, eller ho kan vere tilsett i kommuna. Nærare avtale om dette gjer vi på kontrollen rundt svangerskapsveke 35/36.

No kan du få barseltid​a di ved sjukehuset i Kristiansund!

10. januar 2022 opnar vi barselsengepost i Kristiansund. Dette er eit nytt, frivillig tilbod for deg som ønsker å tilbringe barseltida i Kristiansund etter fødsel. Overflytting frå fødeavdelinga kan skje tidligast 6 timar etter fødsel. Ved barselavdelinga jobbar jordmødre og barnepleiarar som vil gi deg tett oppfølging med rettleiing innan amming og nyfødtstell. For å ha barseltida di i Kristiansund må du og barnet ditt vere friske, og du må kunne ordne transport for deg og barnet ditt sjølv. Det vil ikkje bli organisert transport frå sjukehuset si side.​


Kontaktinformasjon:


Fødeavdelinga i Molde:  71 12 17 57

Barselavdelinga i Kristiansund:  71 12 18 05

Her er praktisk informasjon rundt fødetilbudet i Molde, inkludert en informasjonsvideo​. 
 

Kontaktpersonar:
Seksjonsleiar Molde Cecilie Lysgård, cecilie.lysgard@helse-mr.no
Seksjonsleiar Kristiansund: Johanne Gryt johanne.gryt@helse-mr.no 
Avdelingssjef: Johan Kippervik  Johan.Kippervik@helse-mr.no