HELSENORGE

Covid-19-smitte ved Kristiansund sjukehus

Ein pasient og fire tilsette har testa positivt for covid-19 ved Kristiansund sjukehus. Smittesporing pågår.  

Klinikksjef Georg Johnsen
Klinikksjef Georg Johnsen. Foto: Kristin Støylen.
​Smitten er påvist ved to seksjonar, der smittesporinga førebels viser ein samanheng mellom tre tilsette og ein pasient.    

– Vi testar også meir perifere kontaktar til dei smitta no etter anbefalingar frå FHI ved mistenkt utbrot i sjukehus. Alle berørte blir kontakta direkte, fortel klinikksjef Georg Johnsen. 

Opprettheld drifta ved sjukehuset 

Johnsen fortel at sjukehuset ikkje har redusert kapasitet som følge av smitten.  

– Vi har strenge smitteverntiltak og jobbar heile tida for å førebygge smitte i sjukehusa. Med meir smitte i samfunnet aukar også risikoen her, men det er trygt å kome til timen sin på sjukehuset, understrekar klinikksjefen.