HELSENORGE

Endrar mottak av pasientar med Covid-19

Alle sjukehusa skal no ta imot covid-positive pasientar som skal til behandling for annan diagnose. 

Fagdirektør Torstein Hole
Fagdirektør Torstein Hole
Med meir smitte i samfunnet aukar også omfanget av pasientar med Covid-19 som skal til sjukehuset for å få behandling for annan diagnose. Det er difor behov for at fleire sjukehus kan ta imot desse pasientane til akutt hjelp.   

Ak​​utt hjelp 

​Pasientar med behov for akutt hjelp har fram til no blitt tatt imot ved Molde og Ålesund sjukehus ved positiv koronatest.  

– No skal alle sjukehusa i Helse Møre og Romsdal ta imot denne pasientgruppa, fortel fagdirektør Torstein Hole.  

Planlag​​t behandling 

– For planlagt behandling der pasienten har mistanke om smitte skal pasienten framleis ta kontakt med aktuell avdeling, understrekar fagdirektøren 

Covid so​m årsak til innlegging 

Pasientar som blir innlagt på grunn av Covid-19, eller der ein mistenker Covid-19 som årsak til tilstanden, skal framleis behandlast ved Molde eller Ålesund sjukehus.