HELSENORGE

Har fått på plass to nye overleger

To av legene som har ventet på sin spesialistgodkjenning fra Helsedirektoratet, har nå fått det. Dermed ligger alt til rette for at føden i Kristiansund kan gjenåpnes.

Klinikksjef Georg Johnsen
Klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR
– Det er svært gledelig at to av våre leger har fått sin spesialistgodkjenning. De vil gå inn i vaktsjiktet sammen med de andre overlegene, sier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR.

Johnsen sier det jobbes med å avklare detaljene rundt gjenåpningen og at den vil skje så fort som mulig. 

– Det gjøres nå et arbeid med å planlegge for en ny driftssituasjon, og vi kommer tilbake med informasjon om fastsatt dato for gjenåpning tidlig i neste uke, sier Johnsen.