HELSENORGE

Har inngått kontrakt om SD/automasjon

SNR-prosjektet har inngått kontrakt med PowerTech Engineering som skal detaljprosjektere og installere anlegg for automasjon og sentral driftskontroll til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Kontrakten har ein verdi på 34,21 mill. kr. inkl. mva. 



Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR held opp den signerte kontrakten. Det same gjer Anders Bredesen, styremedlem i PowerTech Engineering
- Vi er godt fornøgd med å med oss ein spannande og solid leverandør som satsar innanfor elektrofaget. All anna teknikk har eit forhold til SD/automasjon som er ei «mor» til teknikken i eit sjukehusbygg. Derfor er det viktig at vi fekk på plass denne kontrakten og innafor budsjett, seier Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør i SNR-prosjektet. 

Om SD-anlegget
Eit SD-anlegg kan mellom anna styre varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, kontrollere sikkerheita i eit område, kontrollere og overvake belysninga i eit bygg og overvake system og apparatar kor det kjem alarmar ved feil. 

Prosjektorganisasjonen har starta samarbeidet med PowerTech Engineering og dei fysiske leveransene til prosjektet vil skje fra høsten 2022. 

Les meir om dei pågåande aktivitetane i prosjektet her​