HELSENORGE

Historisk satsing på utdanning

I 2022 settes det av midler til 42 utdanningsstillinger i Helse Møre og Romsdal.  - Et stort løft, sier foretakstillitsvalgt Anette Lekve i NSF.


Foretakstillitsvalgt Anette Lekve og utdanningssjef Guro Berge møtte en hospiterende adm.dir Bakke i det som skal blir det nye u

Foretakstillitsvalgt Anette Lekve og utdanningssjef Guro Berge møtte en hospiterende adm.dir Bakke i det som skal blir det nye utdanning- og forskningssenteret i 6. etasje på Ålesund sjukehus.

De 42 utdanningsstillingene er fortrinnsvis øremerket spesialisering innenfor intensiv, anestesi, operasjon samt jordmorfaget.

Øker på alle sjukehus

Foretakstillitsvalgt Anette Lekve fra Norsk Sykepleierforbund er svært fornøyd med satsingen. 

- Vi i NSF har lenge påpekt utfordringer innenfor disse fagområdene og det er et nødvendig behov for å satse på utdanningsstillinger. Dette er ikke bare en kompetanse som er fint å ha, men som er helt nødvendig for at vi skal kunne levere spesialisthelsetjenester. Så jeg er glad for at ledelsen prioriterer å satse på kompetansebygging, sier Lekve.

Utdanningsstillingene vil bli fordelt slik at man får en økning på alle fire sjukehus i fylket.
 
I fjor ble det satt av midler til 34 utdanningsstillinger. I disse lå blant annet en stor satsing på jordmødre.

- En g​​ledens dag

- HMR består av fire sjukehus og vi ser det er krevende å rekruttere spesialsykepleierstillinger. Vår erfaring er at vi er avhengig av å utdanne våre egne. Derfor gjør vi nå en historisk satsing på utdanning av spesialsykepleiere, sier adm.dir Øyvind Bakke.

- Dette er sårbare fagområder hvor vi blant har hatt en del naturlig avganger i forbindelse med pensjon, og fagmiljøene har lenge flagget et stort behov for spesialkompetanse.  Så at vi får en stor satsing på disse områdene nå er veldig bra, og også i tråd med oppdraget vårt, sier utdanningssjef Berg og legger til:

- Det er virkelig en gledens dag. Vi har aldri tilbudt så mange utdanningsstillinger tidligere.