HELSENORGE

SNR-prosjektet har signert ein ny kontrakt med HENT AS

Helse Møre og Romsdal har signert avtale med HENT om kontrakten for felles rigg og drift. Kontrakten som mellom anna skal sikre god logistikk og flyt på byggeplassen har ein kontraktsverdi på om lag 38 mill. kr. inkl. mvaHeidi Nilsen, vise. adm. direktør i HMR og Odd Ivar Ekle, prosjektdirektør i HENT AS
- HENT leverte det beste tilbodet i konkurransen. Dei har en ein god plan for gjennomføring av kontrakten og tilbyr ressursar med god kompetanse. Gjennom kontrakten får HENT AS ei viktige oppgåve i å leggje til rette for god logistikk og flyt på byggeplassen, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjonar, byggeheiser mv. seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal. 

Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør for SNR, Ronny Sørensen, prosjektleder for SNR, Heidi Nilsen, leder for prosjektstyret for SNR, Odd Ivar Ekle, prosjektdirektør i HENT og Tore Vold, prosjektleder i HENT

Tre kontraktar for SNR-prosjektet

Kontrakten om felles rigg og drift er den tredje kontrakten HENT sikrar seg for SNR-prosjektet. Kontrakten for fundamenter, råbygg og tett bygg, samt innvendig arbeid er allereie i gang og HENT AS planlegg oppstart av rigg og driftarbeidet 

- Vi i HENT set stor pris på vår 3. kontrakt i SNR-prosjektet. Dette er ein viktig kontrakt for eit prosjekt i denne storleiken som har store krav til sikkerheit og god logistikkhandtering. Vi har allereie starta planleggingsprosessen og vil no fortsette arbeidet i samarbeid med prosjektorganisasjonen og dei andre kontraktane i SNR-prosjektet. Vi vil også denne gangen takke for tilliten og ser fram til å starte på jobben i dette flotte prosjektet, seier Odd Ivar Ekle, prosjektdirektør i HENT

Kontrakten om felles rigg og drift er den 21. kontrakten som blir inngått etter at ny gjennomføringsstrategi blei vedteke. 

Fra byggetomta 25.april

Les mer om prosjektet ​