HELSENORGE

Styremøte onsdag 30. mars

Onsdag 30. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her kan du finne saksdokumenta og lenke til å følgje møtet.

Tid: ​onsdag 30. mars kl 10.45 

Stad: Møterom Storhornet (styrerommet), administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus. Det er fysisk oppmøte for styremedlemmane. Andre kan følgje møtet digitalt. Styret deltek på opninga av habiliteringsbygget ved Ålesund sjukehus kl 10.00 Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen) 


Dersom du får problem med sendinga, ta kontakt med webredaktør Carina Giske, carina.giske@helse-mr.no, telefon  92 80 12 09