Aktivitetar i prosjektet denne veka

Våren 2020

Det pågår for tida eit arbeid med å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset. I løpet av våren skal ein finne ein ny geometrisk form på sjukehuset som reduserer kostnadane i prosjektet utan at ein fjernar funksjonar, eller kapasiteter som er vedteke.

Tilsette ved Kristiansund og Molde sjukehus går saman i SNR
​Aktivitet
​Start
​Slutt
Samhandlingsfase akuttsjukehusetOkt.​Hausten 2020
Bygging av to nye bruer på HjelsetFeb.​Hausten 2020
​​Byggestart akuttsjukehuset​Hausten 2020
​Utvikling av DMS-prosjektet​​2018

Samhandlingsfasen for vidareutvikling av akuttsjukehuset
Prosjektorganisasjonen jobbar tett saman med Skanska, Cowi, Arkitema/Ratio og Bravida i samhandlingsfasen for å vidareutvikle akuttsjukehuset på Hjelset for å finne gode og kostnadsreduserande tiltak.  

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det utviklast eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Joakim Varvin er godt i gang som prosjektleiar for DMS-prosjektet og vil saman med partane i prosjektet, Helse Møre og Romsdal, ORKidé og Kristiansund kommune. Våren 2020 jobbar prosjektet vidare med å konkretisere pasienttilbodet i framtidas DMS.

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.noFann du det du leita etter?