Aktivitetar i prosjektet denne veka

Februar

Det pågår arbeid med rehabilitering og ombygging av prosjektkontoret på Strandheim. Prosjektorganisasjonen jobbar også med å ferdigstille eit nytt konkurransegrunnlag for ein anbodskonkurranse om å byggje akuttsjukehuset på Hjelset. Utlysing vil skje i mars/april 2019. For å styrke kompetansen og kapasiteteten i prosjektet vil ein inngå rammeavtale med to eksterne fagmiljø og ein jobbar også med tilsetting av ny prosjektdirektør og utbyggingssjef.

Ombygging av prosjektkontoret på Hjelset
​Aktivitet
​Start
​Slutt
Ombygging av Strandheim​August

​Mai 2019

Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget blir rehablitert, modernisert og bygget om slik at det blir tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS har ansvar for oppdraget som er planlagt avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen:
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen:
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.