Aktivitetar i prosjektet denne veka

Hausten 2019

22. oktober signerte Helse Møre og Romsdal kontrakt med Skanska Norge AS for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Oppdraget er ein totalentreprise med samhandling og har ei budsjettramme på om lag 2,1 milliardar kroner.

Felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skal byggast på Hjelset
​Aktivitet
​Start
​Slutt
​Førebuing til samhandlingsfasen​Jan​Okt./nov.
SamhandlingsfasenOkt.​Hausten 2020
​Byggestart​Hausten 2020

Samhandlingsfasen for vidareutvikling av akuttsjukehuset
Prosjektorganisasjonen planlegg no oppstart av samhandlingsfasen der prosjektet skal vidareutviklast for å finne gode og kostnadsreduserande tiltak.  

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det utviklast eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Joakim Varvin er tilset som ny prosjektleiar for DMS-prosjektet og partane i prosjektet, Helse Møre og Romsdal, ORKidé og Kristiansund kommune, vil i løpet av hausten leggje ein plan for videre framdrift og aktivitetar i prosjektet.

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.noFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.