Aktivitetar i prosjektet denne veka

August og september

Det pågår omfattande arbeid med å etablere ny infrastruktur for å klargjere sjukehustomta på Hjelset. Her finn du informasjon om kva aktivitetar som skjer i haust.

Mykje anleggsarbeid pågår på sjukehustomta
​Aktivitet
​Start
​Slutt
Leggje kablar for lav- og høgspenning i grøfter​August​Oktober
​Ferdigstille betongvegg som blir støttemur for veg og bygg​April​September
​Massetilkøyring parkering, rigg og ny gang- og sykkelveg​Juli​Oktober
​Leggje trekkerør i Opdølvegen og ferdigstille vegenAugust​November
​Ombygging av Strandheim​August​Mai

Arbeidet med ny infrastruktur blir gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen blir rusta opp og gang- og sykkelvegar blir etablert. Det blir også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, samt at ein legg til rette for framtidig forsyning av straum og data. Første del av arbeidet med ny infrastruktur held fram til november 2018

Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar er fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.