Aktivitetar i prosjektet denne veka

Hausten 2019

Det pågår ein konkurranse for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Fleire entreprenørar leverte tilbod innan fristen 12.juli og i veke 34 blir det gjennomført møte og intervju med entreprenørane.

Konkurransen er ein totalentreprise med samhandling og har ei budsjettramme på om lag 2,1 milliardar kroner. Planen er å inngå kontrakt med ein utvalt entreprenør i sep./okt.

Felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skal byggast på Hjelset
​Aktivitet
​Start
​Slutt
​Ny tilbodskonkurranse​Mai​Sep./Okt. 2019
​Førebuing til samhandlingsfasen​Jan​September

Ny tilbodskonkurranse 
I veke 34 blir det gjennomført fleire møte med entreprenørane som har levert tilbod på bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset. Under møta presenterer entreprenørane sine tilbod og det blir gjennomført intervju med nøkkelpersonane som er tiltenkt ei rolle i gjennomføringa av prosjektet. 

I etterkant av møta vil ein ta stilling til om det blir forhandlingar med ein eller fleire av entreprenørane. Planen er å inngå kontrakt med ein av entreprenørane i månadsskiftet september/oktober.

DMS-prosjektet i Kristiansund
Som ein del av SNR-prosjektet skal det utviklast eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Det pågår for tida eit arbeid for å tilsette ny prosjektleiar for DMS-prosjektet og partane i prosjektet, Helse Møre og Romsdal, ORKidé og Kristiansund kommune, vil i løpet av hausten leggje ein plan for videre framdrift og aktivitetar i prosjektet.

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget er blitt rehablitert og modernisert for å vere tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS hadde ansvaret for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.