Aktivitetar i prosjektet denne veka

Sommar 2019

Det er lyst ut ny konkurranse for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Frist for prekvalifisering var 11.juni og fire tilbydarar er invitert til å levere inn tilbod innan fristen 12.juli. For tida jobbar prosjektorganisasjonen med førebuingar til samhandlingsfasen med entreprenør som etter planen vil starte opp hausten 2019.

Ombygging av prosjektkontoret på Hjelset
​Aktivitet
​Start
​Slutt
​Ny tilbodskonkurranse​Mai​Sep./Okt. 2019
​Førebuing til samhandlingsfasen​Jan​September

Ny tilbodskonkurranse
Ny konkurranse for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset er lyst ut med frist for prekvalifisering 11.juni. 4 tilbydarar er invitert til å levere tilbod innan fristen 12.juli. Planen er å inngå kontrakt med ein totalentreprenør i sep./okt. 2019.

Ombygging av Strandheim
Bygget som i dag fungerar som prosjektkontor for SNR-prosjektet vil i framtida vere eit administrasjonsbygg for Helse Møre og Romsdal. Bygget blir rehablitert, modernisert og bygget om slik at det blir tilpassa framtidig bruk. Røberg Bygg AS har ansvar for oppdraget som blei avslutta i mai 2019.

Infrastrukturentreprisen
Arbeidet med ny infrastruktur blei avslutta i desember 2018 og blei gjennomført av Romsdal Anlegg AS. Opdølvegen er rusta opp og gang- og sykkelvegar er etablert. Det er også lagt opp nye rør vannforsyning, avløpsanlegg, og det er lagt til rette for framtidig forsyning av straum og data.

Riveentreprisen
Rivearbeidet på sjukehustomta blei avslutta 29.mai. 2018. AF Decom hadde ansvar for gjennomføringa og 20 ulike bygg og konstruksjonar blei fjerna frå tomta. Arbeidet innebar miljøsanering, riving og sluttdisponering av riveavfall.

Kontakt oss:

Har du spørsmål, eller ønskjer du meir informasjon så send e-post til: prosjekt.snr@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.