Meld deg på dialogmøte om utviklingsplan i HMR

30. oktober er det klart for det tredje og siste dialogmøtet i samband med Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022. Her blir utviklingsplanen lagt fram før den skal ut på offentleg høyring.

Jente som hopper på stranden. Foto: colourbox.com
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Målgruppa for møtet er Politisk-, administrativ- og fagleiing  i kommunane, styret, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket.
KS, Fylkeskommunen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF.

Påmeldingsfrist 23. oktober 2017

Meld deg på no (deltager.no)