Meld deg på dialogmøtet

Helse Møre og Romsdal inviterer til ekstraordinært dialogmøte tysdag 20. juni. Dette er det andre av tre dialogmøte knytt til arbeidet med Utviklingsplan HMR HF 2019 - 2022.  

Illustrasjonsbilde. Hoppande glad jente på stranda. Foto: Colourbox.com
Foto: Colourcox.com

​Her blir det orientert om status i utviklingsplanarbeidet, orientering frå arbeidsgrupper og avklaringar knytt til viktige føresetnader for avgjerdsgrunnlag til dei ulike utviklingsområda.

Målgruppa for møtet er politisk-, administrativ- og fagleiing i kommunane, administrativ- og fagleiing i helseføretaket, relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket, KS, fylkeskommunen og brukarutvalet i Møre og Romsdal.

Påmeldingsfrist 16. juni 2017

Meld deg på her (deltager.no)