Prosjektstøtte

Støttefunksjoner og tenester frå FIU-seksjonen

Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse tilbyr ulike tenester til alle ansatte i Helse Møre og Romsdal.

Støttefunksjonar innan forsking og innovasjon (fra A til Å)

Biobank

Clinical Trials

Registrering av kliniske studiar

Datalagring

E-læring

Endnote

EQS-retningslinjer

Fagbiblioteket (krev tilgong til hmr-nett)

Finansiering

Treng du finansiering? Her er tips til kor du kan søke

Forskingsposten

Helseforskingsloven

Litteratursøk

Læringsportalen

Monitorering

Oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjekt i HMR

Korleis gjere forskinga på ein lovleg måte? Forsvarleg gjennomføring av medisinsk- og helsefagleg forsking

Personvernombud

REK/SLV

Rettleiar/Mentor

StatistikarLenke til Forskingshandboka
Link to Research Handbook