Retningslinjer for deg som skal forske

Helse Møre og Romsdal HF har som forskningsansvarlig institusjon overordnet ansvar for etablering av et adekvat internkontrollsystem for medisinsk- og helsefaglig forskning. Ansatt i Helse Møre og Romsdal HF som er under forskerutdanning, driver aktiv forskning eller på en annen måte er involvert i forskningsprosjekter har ansvar for å sette seg inn i prosedyren og følge denne.

​Planlegging

Retningslinjer for oppstart av et prosjekt

Gjennomføring

Avslutning