HELSENORGE

Fylkeskonferanse - barn og unge i Møre og Romsdal

Meld deg på den digitale fylkeskonferansen 12. mai 2022 i regi av Fagleg samarbeidsutval for barn og unge i Møre og Romsdal

Illustrasjonsbilete sommar

Fylkeskonferansen er ein ny årleg samhandlingsarena for kommunale tenester og spesialisthelsetenesten i Møre og Romsdal. Konferansen er forankra i Handlingsplan 2022-2025 for Faglig samarbeidsutval for barn og unge.

Målet med konferansen er å bygge og dele kompetanse. Vi ønsker å gjensidig avklare forventningar og etablere nye relasjonar i tråd med Overordna samarbeidsavtale jf. Helsefellesskap Møre og Romsdal. Konferansen er open for alle som arbeider med barn og unge, men vil være særleg relevant for leiarar og nøkkelpersonar.

Årets konferanse blir digital, på Teams. Vel møtt!


Klikk her for å kome til påmeldingslenka.
Påmeldingsfrist: 4. mai 2022​

Kontaktperson: Lene Solheim
e-postadresse: lene.solheim@alesund.kommune.no