HELSENORGE

Ventetider og offentleg finansierte behandlingsstadar

Du kan velge mellom alle offentlege behandlingsstadar. For å få dekka utgifter til undersøking eller behandling ved ein privat behandlingsstad, må behandlingsstaden ha avtale med eit regionalt helseføretak eller ei godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlinga.

Behandlingsstad

​For meir informasjon og hjelp til å velge behandlingsstad - les på nettsidene til Helse Midt-Norge​​

Ventetider samla oversikt frå Helse​ Norge​

  • Søkbar oversikt basert på diagnose eller tema

Behandlingsstada​r med offentlege avtalar 

  • ​​Her finn du ei oversikt over sjukehus og andre stadar du kan få behandling. 

Ventetider fordelt på behandlingstilbod

  • Søkbar oversikt over alle behandlingsstadar med offentlege tilbod (Helse Norge)

Ventetider vedrørande rehabilitering​

  • Søkbar oversikt over behandlingsstadar for rehabilitering

Ventetid avtalespesialistar​

  • ​Meir om avtalespesialistar ​og oversikt over avtalespesialistar i Helse Midt-Norge


Fann du det du leita etter?