Ventetider og offentleg finansierte behandlingsstadar

Du kan velge mellom alle offentlege behandlingsstadar. For å få dekka utgifter til undersøking eller behandling ved ein privat behandlingsstad, må behandlingsstaden ha avtale med eit regionalt helseføretak eller ei godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlinga.

Behandlingsstad

Behandlingsstadar med offentlege avtalar 

  • ​​Her finn du ei oversikt over sjukehus og andre stadar du kan få behandling. 

Ventetider fordelt på behandlingstilbod

  • Søkbar oversikt over alle behandlingsstadar med offentlege tilbod (Helse Norge)
 
Ventetid avtalespesialistar​

  • ​Meir om avtalespesialistar ​og oversikt over avtalespesialistar i Helse Midt-Norge


Fann du det du leita etter?