Molde sjukehus

Lundavang

På grunn av koronasituasjonen er det restriksjonar for besøkande. Det er berre pasientar som treng ledsagar/assistanse som kan ha med pårørande inn på sjukehuset under sjukehusopphaldet. Øvrige pasientar kan dessverre ikkje få besøk så lenge koronautbrotet varar.

Opningstider:
Mandag - fredag: kl. 06.00 - 23.00
Laurdag – søndag: kl. 06.00 - 23.00

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Hovudinngangen er på nordsida av sjukehuset, her finn du servicetorget/resepsjonen.
Besøksadresse
Parkveien 84 (Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Akuttmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/akuttmottak-moldeAkuttmottaket Molde
Anestesi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/anestesi-moldeAnestesi Molde
Augeavdelinga Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-augesjukdommar-moldeAugeavdelinga Molde
Avdeling for barnemedisin og habiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habiliteringAvdeling for barnemedisin og habilitering
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommarhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommarAvdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar
Avdeling for ortopedi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-ortopedi-moldeAvdeling for ortopedi Molde
Barn og ungdom, poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-kristiansundBarn og ungdom, poliklinikk Kristiansund
Barn og ungdom, poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-moldeBarn og ungdom, poliklinikk Molde
Blodbanken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-molde/blodbanken-moldeBlodbanken MoldeBlodbanken i Molde utfører totalt ca 2300 tappinger i året, hvorav ca 200 ved tappestasjonen på Sunndalsøra. Vi har ca 1300 aktive blodgivere. Vi treng minimum 200 nye blodgivere årlig.Å gi blod er frivillig. Den som gir blod får ingen beta...
Dagbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/seksjon-for-dagbehandling-moldeDagbehandling MoldeSeksjon for dagbehandling har pasienter fra mange forskjellige fagområder og holder til i 4.etg i sørfløyen lokalisert rett ved siden av fødeavdelingen. Om du skal til dagkirurgisk behandling møter du her for forberedelse og blir deretter f...
Dagbehandling og operative seksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-moldeDagbehandling og operative seksjonar Molde
Dialyse Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/dialysen-moldeDialyse MoldeTil dialyseavdelinga kjem pasientar med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling.  Ei dialysebehandling tar omlag fire timar, og dei fleste som går i dialyse har behov for å få behandlinga tre gonger i veka. Sjukepleiarane på d...
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-moldeFøde-barsel Molde
Gynekologi dag- og døgnbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologi dag- og døgnbehandling Molde
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk Molde
Hjartemedisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/hjartemedisinsk-poliklinikk-moldeHjartemedisinsk poliklinikk Molde
Høyrselssentralen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-onh-tannkjeve-molde/hoyrselssentralen-moldeHøyrselssentralen Molde
Intensiv Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/intensiv-moldeIntensiv Molde
Kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgi-moldeKirurgi Molde
Kirurgisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/kirurgisk-poliklinikk-moldeKirurgisk poliklinikk Molde
Kirurgisk sengepost A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/kirurgisk-sengepost-aKirurgisk sengepost A Molde
Kirurgisk sengepost B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/kirurgisk-sengepost-bKirurgisk sengepost B Molde
Klinikk for kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-moldeKlinikk for kirurgi Molde
Klinikk for medisin https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabiliteringKlinikk for medisin Medisinsk Klinikk består av: *Medisinsk avdeling ved Ålesund Sjukehus. *Medisinsk avdeling ved Volda Sjukehus. *Medisinsk avdeling ved Kristiansund Sjukehus. *Medisinsk avdeling ved Molde Sjukehus.  *Kreftavdelinga.
Klinikk for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rus
Kliniske støttefunksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-moldeKliniske støttefunksjonar Molde
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken Molde
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdeling A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-moldeMedisinsk avdeling A Molde Medisinsk avdeling Molde er delt inn i to sengepostar, sengepost A og B og har eigne poliklinikkar for dei fleste fagområdene. Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesia...
Medisinsk avdeling B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-sengepost-b-moldeMedisinsk avdeling B Molde
Medisinsk biokjemi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-moldeMedisinsk biokjemi Molde
Medisinsk mikrobiologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologi
Medisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-poliklinikk-moldeMedisinsk poliklinikk Molde
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk dagpost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-dagpost-moldeNevrologisk dagpost MoldeHer utføres enkle utredninger som kan ferdigstilles på en dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderinger, laboratorieundersøkelser og radiologiske utredninger i godt planlagte pasientforløp.
Nevrologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-moldeNevrologisk poliklinikk MoldeNevrologisk poliklinikk er vanligvis første kontakt for nyhenviste pasienter. Noen henvises bare til laboratorieundersøkelser, mens andre henvises til legeundersøkelse. Mange nevrologiske sykdommer er av kronisk karakter og kan kreve langva...
Nevrologisk sengepost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-sengepost-moldeNevrologisk sengepost MoldeNevrologisk sengepost er inndelt i en slagenhet med 6 senger, enhet for generell nevrologi med 11 senger og en rehabiliteringsenhet med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasienter fra hele fylket.
Operasjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-moldeOperasjon Molde
Overgrepsmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/overgrepsmottak-moldeOvergrepsmottaket Molde
Poliklinikk for blodsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-blodsjukdommar-moldePoliklinikk for blodsjukdommar, Molde
Poliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-diabetes-og-hormonsjukdommar-moldePoliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, Molde
Poliklinikk for mage og tarmsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-mage-og-tarmsjukdommar-moldePoliklinikk for mage og tarmsjukdommar, Molde
Postoperativ Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/postoperativ-moldePostoperativ Molde
Psykisk helse utgreiing og behandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-moldePsykisk helse utgreiing og behandling Molde
Radiologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-molde-og-kristiansund/radiologi-moldeRadiologi MoldeAvdeling for radiologi i Molde tilbyr eit breidt utval innen bildetekniske tjenester innen diagnostisk røntgen, ultralyd/doppler, CT (computer tomografi), MR (magnetisk ressonans), angiografi (bilete av blodårane), mammografi (røntgenbilete...
ØNH, tann/kjeve Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-onh-tannkjeve-moldeØNH, tann/kjeve Molde

Fann du det du leita etter?