Kliniske studier

På denne sida finn du informasjon om kliniske studier ved sjukehusa i Noreg. Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som blir utført på menneske for å undersøke verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøke korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknadane er akseptable.

3 eller 5 år med imatinib etter GIST operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/3-eller-5-ar-med-imatinib-etter-gist-operasjon3 eller 5 år med imatinib etter GIST operasjon0-9
5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisikohttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/52-diettens-effekt-pa-vekt-og-hjerte-og-karrisiko5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisiko0-9
ADHD og OMEGA-3: Kan omega-3 hjelpe på symptomer på ADHD og ADD?https://unn.no/kliniske-studier/adhd-og-omega-3-kan-omega-3-hjelpe-pa-symptomer-pa-adhd-og-addADHD og OMEGA-3: Kan omega-3 hjelpe på symptomer på ADHD og ADD?A
Adjuvant kjemoterapi hos eldre operert for tykktarmskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/adjuvant-kjemoterapi-hos-eldre-operert-for-tykktarmskreftAdjuvant kjemoterapi hos eldre operert for tykktarmskreftA
Allopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyrehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/allopurinol-og-beskyttelse-av-hjertet-ved-donasjon-av-nyreAllopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyreA
Analyse av blod fra kreftsvulster i tynntarmen (NET)https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/analyse-av-blod-fra-kreftsvulster-i-tynntarmen-netAnalyse av blod fra kreftsvulster i tynntarmen (NET)A
Anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinnerhttps://stolav.no/kliniske-studier/anatomi-og-muskelstyrke-i-bekkenbunnen-hos-kvinnerAnatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinnerA
Antibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antibiotika-ved-langvarige-korsryggsmerter-og-modic-forandringerAntibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerA
Antibiotika ved lungebetennelse hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antibiotika-ved-lungebetennelse-hos-barnAntibiotika ved lungebetennelse hos barnA
Antistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antistoffet-can04-mot-solide-ondartede-svulsterAntistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterA
Apparat som stimulerer huden i øret for å redusere epileptiske anfallhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/apparat-som-stimulerer-huden-i-oret-for-a-redusere-epileptiske-anfallApparat som stimulerer huden i øret for å redusere epileptiske anfallA
Avbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/avbrudd-i-hormonbehandling-etter-brystkreft-ved-graviditetAvbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditetA
Avslutning av Glivecbehandling ved GISThttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/avslutning-av-glivecbehandling-ved-gistAvslutning av Glivecbehandling ved GISTA
Barns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/barns-opplevelse-av-smerte-ved-gjentatte-sproytestikkBarns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikkB
Behandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?https://www.ahus.no/kliniske-studier/behandle-avrevet-akillessene-med-eller-uten-operasjonBehandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?B
Behandling av høyt blodtrykk og oppfølginghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-av-hoyt-blodtrykk-og-oppfolgingBehandling av høyt blodtrykk og oppfølgingB
Behandling av prostatakreft med høyintensiv ultralyd eller operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-av-prostatakreft-med-hoyintensiv-ultralyd-eller-operasjonBehandling av prostatakreft med høyintensiv ultralyd eller operasjonB
Behandling med atezolizumabhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-med-atezolizumabBehandling med atezolizumabB
Behandling med ny medisin i utredning av blodpropp (dyp venetrombose) – RiSchedule-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/behandling-med-ny-medisin-i-utredning-av-blodpropp-dyp-venetrombose-rischedule-studienBehandling med ny medisin i utredning av blodpropp (dyp venetrombose) – RiSchedule-studienB
Behandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandlingsoptimalisering-ved-avanserte-stadier-av-hodgkin-lymfekreftBehandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekreftB
Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer?https://vestreviken.no/kliniske-studier/betablokker-eller-kalsiumblokker-ved-kronisk-hjerteflimmerBetablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer?B
Betalutin ved non-Hodgkin lymfomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/betalutin-ved-non-hodgkin-lymfomBetalutin ved non-Hodgkin lymfomB
Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved IsjiasB
Blodansamling under hjernehinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/blodansamling-under-hjernehinnenBlodansamling under hjernehinnenB
Blødning og sårvæske etter fjerning av brysthttps://stolav.no/kliniske-studier/blodning-og-sarveske-etter-fjerning-av-brystBlødning og sårvæske etter fjerning av brystB
Brudd i øvre del av overarmsbeinethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brudd-i-ovre-del-av-overarmsbeinetBrudd i øvre del av overarmsbeinetB
Bruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonhttps://stolav.no/kliniske-studier/bruk-av-langtidsvirkende-smertestillende-etter-kneproteseoperasjonBruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonB
Bruk av telemedisin som virkemiddel til samhandling i poliklinisk oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og trykksårhttps://www.sunnaas.no/kliniske-studier/bruk-av-telemedisin-som-virkemiddel-til-samhandling-i-poliklinisk-oppfolging-av-pasienter-med-ryggmargsskade-og-trykksarBruk av telemedisin som virkemiddel til samhandling i poliklinisk oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og trykksårB
Brystkreft og graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brystkreft-og-graviditetBrystkreft og graviditetB
Carfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/carfilzomib-og-lenalidomid-mot-plasmacelleleukemiCarfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemiC
Cellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-kombinert-med-immunterapi-til-brystkreftpasienterCellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterC
Cellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-og-nintendanib-mot-livmorslimhinnekreftCellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekreftC
Cellegift ved refraktær Ewings sarkomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-ved-refrakter-ewings-sarkomCellegift ved refraktær Ewings sarkomC
Cobimetinib, venetoclax og atezolizumab ved myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cobimetinib-venetoclax-og-atezolizumab-ved-myelomatoseCobimetinib, venetoclax og atezolizumab ved myelomatoseC
CPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepinehttps://stolav.no/kliniske-studier/cpap-behandling-hos-pasienter-med-kronisk-klasehodepineCPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepineC
Crenolanib ved avansert eller metastatisk GISThttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/crenolanib-ved-avansert-eller-metastatisk-gistCrenolanib ved avansert eller metastatisk GISTC
Cøliakimekanismenehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/coliakimekanismeneCøliakimekanismeneC
Dabrafenib og tranetinib mot muterte sjeldne kreftformerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/dabrafenib-og-tametinib-mot-braf-mutasjonDabrafenib og tranetinib mot muterte sjeldne kreftformerD
Diett hos barn ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/diett-hos-barn-ved-epilepsiDiett hos barn ved epilepsiD
Disulfiram og kobbertilskudd sammen med cellegift ved tilbakefall av glioblastom (hjernekrefttype)https://stolav.no/kliniske-studier/disulfiram-og-kobbertilskudd-sammen-med-cellegift-ved-tilbakefall-av-glioblastom-hjernekrefttypeDisulfiram og kobbertilskudd sammen med cellegift ved tilbakefall av glioblastom (hjernekrefttype)D
Dynamisk Lycra Ortose, kan effekten av denne vises vitenskapelig?https://stolav.no/kliniske-studier/dynamisk-lycra-ortose-kan-effekten-av-denne-vises-vitenskapeligDynamisk Lycra Ortose, kan effekten av denne vises vitenskapelig?D
EGF816 og INC280 ved ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFRhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/egf816-og-inc280-ved-ikke-smacellet-lungekreft-og-mutasjon-i-egfrEGF816 og INC280 ved ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFRE
Eggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og Avastinhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/eggstokkreft-immunterapi-sammen-med-kjemoterapi-og-avastinEggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og AvastinE
Embolisering av utvidete bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerterhttps://stolav.no/kliniske-studier/embolisering-av-utvidete-bekkenvener-hos-pasienter-med-kroniske-bekkensmerterEmbolisering av utvidete bekkenvener hos pasienter med kroniske bekkensmerterE
Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgihttps://stolav.no/kliniske-studier/endringer-i-kroppens-opptak-og-omsetning-av-legemidler-etter-fedmekirurgiEndringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgiE
Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ernering-til-barn-som-far-avansert-erneringsbehandlingErnæring til barn som får avansert ernæringsbehandlingE
Etnisitet, overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/etnisitet-overvekt-og-brystkreftEtnisitet, overvekt og brystkreftE
Faktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/faktorer-for-kontroll-og-komplikasjoner-ved-akromegaliFaktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegaliF
Fibertilskudd ved type 2-diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fibertilskudd-ved-type-2-diabetesFibertilskudd ved type 2-diabetesF
Forbedret navigasjon ved innleggelse av stentgraft i blodårene.https://stolav.no/kliniske-studier/forbedret-navigasjon-ved-innleggelse-av-stentgraft-i-blodareneForbedret navigasjon ved innleggelse av stentgraft i blodårene.F
Forebygging av allergiske sykdommer hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-allergiske-sykdommer-hos-barnForebygging av allergiske sykdommer hos barnF
Forebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-sykdom-etter-stamcelletransplantasjonForebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonF
Forekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliakihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forekomst-og-utredning-av-glutensensitivitet-uten-coliakiForekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliakiF
Forekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forekomst-arsaker-til-og-konsekvenser-av-inflammatoriske-tarmsykdommerForekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerF
Fosterceller i mors blod i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fosterceller-i-mors-blod-i-svangerskapetFosterceller i mors blod i svangerskapetF
Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?https://stolav.no/kliniske-studier/fra-matmisbruk-til-alkoholmisbrukFra matmisbruk til alkoholmisbruk?F
Fysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fysiske-kognitive-og-emosjonelle-endringer-etter-hjernehinneblodningFysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødningF
Genetikk og nevropatisk smertehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/genetikk-og-nevropatisk-smerteGenetikk og nevropatisk smerteG
Gir levertransplantasjon bedre overlevelse enn cellegiftbehandling?https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/levertransplantasjon-mot-cellegiftbehandling-ved-tykk-eller-endetarmskreftGir levertransplantasjon bedre overlevelse enn cellegiftbehandling?G
Godartet svulst i hypofysenhttps://stolav.no/kliniske-studier/godartet-svulst-i-hypofysenGodartet svulst i hypofysenG
Hjemmetrim ved hjertesvikthttps://stolav.no/kliniske-studier/hjemmetrim-ved-hjertesviktHjemmetrim ved hjertesviktH
Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskadehttps://stolav.no/kliniske-studier/hjernetrening-for-barn-og-unge-med-ervervet-hjerneskadeHjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskadeH
Hjerte - karsykdommer etter pustestyrt strålebehandlinghttps://stolav.no/kliniske-studier/hjerte-karsykdommer-etter-pustestyrt-stralebehandlingHjerte - karsykdommer etter pustestyrt strålebehandlingH
HMAS eller konvensjonell kjemoterapi ved lymfekreft i hjernenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hmas-eller-konvensjonell-kjemoterapi-ved-lymfekreft-i-hjernenHMAS eller konvensjonell kjemoterapi ved lymfekreft i hjernenH
Hudsykdommers innflytelse på velvære, stigmatisering og kroppsbilde.https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/hudsykdommers-innflytelse-pa-velvere-stigmatisering-og-kroppsbildeHudsykdommers innflytelse på velvære, stigmatisering og kroppsbilde.H
Hvor mye av det blodstillende middelet Cyklokapron suges opp i blodbanen når det brukes på et operasjonssår?https://stolav.no/kliniske-studier/hvor-mye-av-det-blodstillende-middelet-cyklokapron-suges-opp-i-blodbanen-nar-det-brukes-pa-et-operasjonssarHvor mye av det blodstillende middelet Cyklokapron suges opp i blodbanen når det brukes på et operasjonssår?H
Hvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?https://stolav.no/kliniske-studier/hvordan-gar-med-pasienter-som-har-mottatt-dognbehandling-for-rusavhengighetHvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?H
Hvordan velge beste behandlingsmetode for brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hvordan-velge-beste-behandlingsmetode-for-brystkreftHvordan velge beste behandlingsmetode for brystkreftH
Ibrutinib, cellegift og rituximab ved mantelcellelymfomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ibrutinib-cellegift-og-rituximab-ved-mantelcellelymfomIbrutinib, cellegift og rituximab ved mantelcellelymfomI
Immunbehandling i kombinasjon med strålebehandling ved hode-hals krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/immunbehandling-i-kombinasjon-med-stralebehandling-ved-hode-hals-kreftImmunbehandling i kombinasjon med strålebehandling ved hode-hals kreftI
Immunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/immunterapi-kjemoterapi-og-avastin-ved-eggstokkreftImmunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkreftI
Immunterapi mot kreftstamceller i glioblastomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/immunterapi-mot-kreftstamceller-i-glioblastomImmunterapi mot kreftstamceller i glioblastomI
Immunterapi ved trippel negativ brystkrefthttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/immunterapi-ved-trippel-negativ-brystkreftImmunterapi ved trippel negativ brystkreftI
Injeksjoner med botox. Blir det lettere for barn med CP å gå? (WE-studien)https://stolav.no/kliniske-studier/injeksjoner-med-botox-blir-det-lettere-for-barn-med-cp-a-ga-we-studienInjeksjoner med botox. Blir det lettere for barn med CP å gå? (WE-studien)I
Intervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/intervalltrening-med-hoy-intensitet-tidlig-etter-hjertetransplantasjonIntervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonI
Kan blåbær forebygge demens?https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/kan-blaber-forebygge-demensKan blåbær forebygge demens?K
Kan du spille deg i god form?https://stolav.no/kliniske-studier/kan-du-spille-deg-i-god-formKan du spille deg i god form?K
Kan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/kan-en-enkel-blodprove-redusere-behovet-for-glukosebelastning-hos-gravideKan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?K
Karbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/karbohydrattilskudd-for-lungekreftoperasjonKarbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonK
Karfilzomib etter behandling av myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/karfilzomib-etter-behandling-av-myelomatoseKarfilzomib etter behandling av myelomatoseK
Kateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI)https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hvem-har-best-nytte-av-kateterbasert-implantasjon-av-aortaklaff-taviKateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI)K
Klassifisering og behandling av hjernemetastaserhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/klassifisering-og-behandling-av-hjernemetastaserKlassifisering og behandling av hjernemetastaserK
Klinisk utprøving av MultiGuidehttps://stolav.no/kliniske-studier/klinisk-utproving-av-multiguideKlinisk utprøving av MultiGuideK
Kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvnhttps://stolav.no/kliniske-studier/kontaktlose-eller-kontaktminimale-losninger-for-undersokelse-av-sovnKontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvnK
Kosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kosttilskudd-til-hiv-positive-med-lavt-cd4-tallKosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallK
Kreftvaksine ved lymfekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kreftvaksine-ved-lymfekreftKreftvaksine ved lymfekreftK
Kunstig linse etter operasjon for grå stærhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kunstig-linse-etter-operasjon-for-gra-sterKunstig linse etter operasjon for grå stærK
Langtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/langtidsoppfolging-ved-medfodt-misdannelse-i-spiseroretLangtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserøretL
Legemidlene Encorafenib og Binimetinib sammen med Cetuximabhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/legemidlene-encorafenib-og-binimetinib-sammen-med-cetuximabLegemidlene Encorafenib og Binimetinib sammen med CetuximabL
Lengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lengden-pa-bruk-av-nakkekrage-ved-stabile-brudd-i-nakkenLengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakkenL
Luktetrening ved normal luktesanshttps://stolav.no/kliniske-studier/luktetrening-ved-normal-luktesansLuktetrening ved normal luktesansL
Lungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studiehttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/lungerehabilitering-for-a-bedre-fysisk-yteevne-etter-gjennomgatt-lungeemboli-blodpropp-pa-lungen-en-randomisert-kontrollert-studieLungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studieL
Lymfekreft - behandling av diffust storcellet B-cellelymfomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lymfekreft-behandling-av-diffust-storcellet-b-cellelymfomLymfekreft - behandling av diffust storcellet B-cellelymfomL
Lysbehandling (PCI) ved gallegangskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lysbehandling-pci-ved-gallegangskreftLysbehandling (PCI) ved gallegangskreftL
Låseplate for komplekse brudd i skulderenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/laseplate-for-komplekse-brudd-i-skulderenLåseplate for komplekse brudd i skulderenL
Marine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/marine-omega-3-fettsyrer-ved-nyretransplantasjonMarine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonM
Medfødt forsnevring i urinrørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/medfodt-forsnevring-i-urinroretMedfødt forsnevring i urinrøretM
Melflufen eller Pomalidomid sammen med Deksametasonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/melflufen-eller-pomalidomid-sammen-med-deksametasonMelflufen eller Pomalidomid sammen med DeksametasonM
Mestring og muligheter for personer med demenshttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/mestring-og-muligheter-for-personer-med-demensMestring og muligheter for personer med demensM
MR og hjernesvulstens blodårerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/mr-og-hjernesvulstens-blodarerMR og hjernesvulstens blodårerM
Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterhttps://stolav.no/kliniske-studier/maling-av-blodstrom-til-nyrene-hos-gravide-i-tredje-trimesterMåling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterM
Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/malrettet-vedlikeholdsbehandling-for-smacellet-lungekreftMålrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreftM
Nagle eller plate ved ankelbruddhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/nagle-eller-plate-ved-ankelbruddNagle eller plate ved ankelbruddN
Nakkehodepine-studienhttps://unn.no/kliniske-studier/nakkehodepine-studienNakkehodepine-studienN
Nalokson som nesesprayhttps://stolav.no/kliniske-studier/nalokson-som-nesesprayNalokson som nesesprayN
Nesiritide ved dårlig regulert blodtrykkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nesiritide-ved-darlig-regulert-blodtrykkNesiritide ved dårlig regulert blodtrykkN
Nivolumab mot placebo ved glioblastomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nivolumab-mot-placebo-ved-glioblastomNivolumab mot placebo ved glioblastomN
Nivolumab sammen med cellegiften FLOXhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/nivolumab-sammen-med-cellegiften-floxNivolumab sammen med cellegiften FLOXN
Nivolumab ved tilbakevendende myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nivolumab-ved-tilbakevendende-myelomatoseNivolumab ved tilbakevendende myelomatoseN
Ny cellegift ved tilbakefall av aggressiv lymfekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ny-cellegift-ved-tilbakefall-av-aggressiv-lymfekreftNy cellegift ved tilbakefall av aggressiv lymfekreftN
Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ny-metode-for-a-finne-ut-hvilke-pasienter-som-har-nytte-av-biventrikuler-pacemakerNy metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerN
Ny måte å sette Botox på ved kronisk migrenehttps://stolav.no/kliniske-studier/ny-mate-a-sette-botox-pa-ved-kronisk-migreneNy måte å sette Botox på ved kronisk migreneN
Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nye-ultralydmetoder-for-vurdering-av-pasienter-med-hjerteinfarkt-og-hjertesviktNye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesviktN
Når hukommelsen svikterhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/nar-hukommelsen-svikterNår hukommelsen svikterN
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/omega-3-fettsyrer-til-eldre-med-gjennomgatt-hjerteinfarktOmega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarktO
Operasjon eller strålebehandling ved prostatakrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-eller-stralebehandling-ved-prostatakreftOperasjon eller strålebehandling ved prostatakreftO
Operasjon for brudd i albuespissenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-for-brudd-i-albuespissenOperasjon for brudd i albuespissenO
Oppfølging av hofte- og kneprotesepasienterhttps://stolav.no/kliniske-studier/oppfolging-av-hofte-og-kneprotesepasienterOppfølging av hofte- og kneprotesepasienterO
Overdiagnostisering av penicillinallergihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overdiagnostisering-av-penicillinallergiOverdiagnostisering av penicillinallergiO
Overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvekt-og-brystkreftOvervekt og brystkreftO
Overvåking ved alvorlig skadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvaking-ved-alvorlig-skadeOvervåking ved alvorlig skadeO
Oxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnitthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/oxytocin-og-carbetocin-ved-planlagt-keisersnittOxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnittO
Pembrolizumab eller cellegift ved spiserørskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-eller-cellegift-ved-spiserorskreftPembrolizumab eller cellegift ved spiserørskreftP
Pembrolizumab mot benkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-benkreftPembrolizumab mot benkreftP
Pembrolizumab mot hudkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-hudkreftPembrolizumab mot hudkreftP
Pembrolizumab mot nerveskjedekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-nerveskjedekreftPembrolizumab mot nerveskjedekreftP
Peroral iksazomib og Deksametason ved myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/peroral-iksazomib-og-deksametason-ved-myelomatosePeroral iksazomib og Deksametason ved myelomatoseP
Persontilpasset blodtrykksbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/persontilpasset-blodtrykksbehandlingPersontilpasset blodtrykksbehandlingP
Plate eller nagle ved brudd i skulderkula?https://www.ahus.no/kliniske-studier/plate-eller-nagle-ved-brudd-i-skulderkulaPlate eller nagle ved brudd i skulderkula?P
Provokasjon med glutenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/provokasjon-med-glutenProvokasjon med glutenP
Pustearbeid hos prematurehttps://stolav.no/kliniske-studier/pustearbeid-hos-prematurePustearbeid hos prematureP
Pustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/pustehjelp-direkte-etter-fodselen-hos-for-tidlig-fodte-barnPustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnP
Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/radiofrekvensbehandling-for-langvarige-fasettleddsrelaterte-nakkesmerterRadiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerterR
Radium-223 diklorid med hormonbehandling ved brystkreft med spredning til skjeletthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/radium-223-diklorid-med-hormonbehandling-ved-brystkreft-med-spredning-til-skjelettRadium-223 diklorid med hormonbehandling ved brystkreft med spredning til skjelettR
Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –https://helse-mr.no/kliniske-studier/reduksjon-av-immunhemmende-behandling-hos-symptomfrie-pasienter-med-tarmsykdommen-ulceros-kolitt-biostop-studien-Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –R
Reintroduksjon av Olaparib tabletter ved tilbakefall av eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/reintroduksjon-av-olaparib-tabletter-ved-tilbakefall-av-eggstokkreftReintroduksjon av Olaparib tabletter ved tilbakefall av eggstokkreftR
Rituximab med eller uten ibrutinib til ubehandlede pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/rituximab-med-eller-uten-ibrutinib-til-ubehandlede-pasienterRituximab med eller uten ibrutinib til ubehandlede pasienterR
Ruxolitinib for steroidrefraktær, akutt transplantat-mot-vert-sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ruxolitinib-for-steroidrefrakter-akutt-transplantat-mot-vert-sykdomRuxolitinib for steroidrefraktær, akutt transplantat-mot-vert-sykdomR
Ruxolitinib for steroidrefraktær, kronisk transplantat-mot-vert-sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ruxolitinib-for-steroidrefrakter-kronisk-transplantat-mot-vert-sykdomRuxolitinib for steroidrefraktær, kronisk transplantat-mot-vert-sykdomR
Sammenlikning av metoder for fosterovervåkninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sammenlikning-av-metoder-for-fosterovervakningSammenlikning av metoder for fosterovervåkningS
Sarkom: En studie av cellegift for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom - rEECurhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sarkom-en-studie-av-cellegift-for-behandling-av-tilbakevendende-og-primer-refrakter-ewings-sarkom-reecurSarkom: En studie av cellegift for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom - rEECurS
Serotonin og intensivmedisinsk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/serotonin-og-intensivmedisinsk-behandlingSerotonin og intensivmedisinsk behandlingS
Sikkerhet og effekt av nytt legemiddel ved avanserte solide svulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sikkerhet-og-effekt-av-nytt-legemiddel-ved-avanserte-solide-svulsterSikkerhet og effekt av nytt legemiddel ved avanserte solide svulsterS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/seksjon-klinisk/Sider/slyngemetoden.aspxSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/kliniske-studier/slyngemetoden-en-ny-operasjonsmetode-for-skuldre-som-gar-ut-av-leddSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Smertefull diabetisk nevropati og medisinen EMA401https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertefull-diabetisk-nevropati-og-medisinen-ema401Smertefull diabetisk nevropati og medisinen EMA401S
Smertelindring etter underarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertelindring-etter-underarmsbruddSmertelindring etter underarmsbruddS
Smertelindring med tapentadol eller oksykodonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertelindring-med-tapentadol-eller-oksykodonSmertelindring med tapentadol eller oksykodonS
Smertelindring og epiduralhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/smertelindring-og-epiduralSmertelindring og epiduralS
Smerter etter helvetesildhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smerter-etter-helvetesildSmerter etter helvetesildS
Spiserørskreft: Tidspunkt for kirurgi etter strålebehandling- og cellegiftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/spiserorskreft-tidspunkt-for-kirurgi-etter-stralebehandling-og-cellegiftbehandlingSpiserørskreft: Tidspunkt for kirurgi etter strålebehandling- og cellegiftbehandlingS
Sprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sproyting-av-nanopartikler-i-svulster-for-stralebehandlingSprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlingS
Stans av blødning ved alvorlig miltskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stans-av-blodning-ved-alvorlig-miltskadeStans av blødning ved alvorlig miltskadeS
Stopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemihttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/stopp-av-tki-behandling-ved-kronisk-myelogen-leukemiStopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemiS
Strålebehandling etter cellegift ved B-celle lymfomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-etter-cellegift-ved-b-celle-lymfomStrålebehandling etter cellegift ved B-celle lymfomS
Strålebehandling og cellegift mot livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-cellegift-mot-livmorhalskreftStrålebehandling og cellegift mot livmorhalskreftS
Strålebehandling og erlotinib mot lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-erlotinib-mot-lungekreftStrålebehandling og erlotinib mot lungekreftS
Strålebehandling ved tilbakefall av hode-halskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-ved-tilbakefall-av-hode-halskreftStrålebehandling ved tilbakefall av hode-halskreftS
Studiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/studiemedisinen-pdr001-kombinert-med-dabrafenib-og-trametinib-mot-foflekkreftStudiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkreftS
Søvnapné og atrieflimmerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sovnapn-og-atrieflimmerSøvnapné og atrieflimmerS
Søvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomhttps://stolav.no/kliniske-studier/sovnloshet-hos-pasienter-med-avansert-kreftsykdomSøvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomS
Tarmflora ved hjertesvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tarmflora-ved-hjertesviktTarmflora ved hjertesviktT
Tarmskreft med spredning til lever og transplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tarmskreft-med-spredning-til-lever-og-transplantasjonTarmskreft med spredning til lever og transplantasjonT
T-cellereseptorer og spredning fra tykk- og endetarmskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/t-cellereseptorer-og-spredning-fra-tykk-og-endetarmskreftT-cellereseptorer og spredning fra tykk- og endetarmskreftT
Telemedisinsk språktrening etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/kliniske-studier/telemedisinsk-spraktrening-etter-hjerneslagTelemedisinsk språktrening etter hjerneslagT
Testikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)https://stolav.no/kliniske-studier/testikkelkreft-utproving-av-en-type-forebyggende-cellegift-som-skal-forhindre-tilbakefall-av-sykdommen-swenoteca-abc-studienTestikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)T
Tidligintervensjon for barn med høy risiko for cerebral paresehttps://stolav.no/kliniske-studier/tidligintervensjon-for-barn-med-hoy-risiko-for-cerebral-pareseTidligintervensjon for barn med høy risiko for cerebral pareseT
Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tidspunkt-for-kirurgi-etter-strale-og-cellegiftbehandlingTidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandlingT
To eller fire år med zoledronsyre ved myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/to-eller-fire-ar-med-zoledronsyre-ved-myelomatoseTo eller fire år med zoledronsyre ved myelomatoseT
Trening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/trening-av-styrke-og-utholdenhet-ved-slitasje-i-kneleddTrening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddT
Tykktarmskreft: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning til leveren?https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/acetylsalisylsyre-mot-tilbakefall-av-spredning-til-leverenTykktarmskreft: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning til leveren?T
Ulike stråledoser ved småcellet lungekrefthttps://stolav.no/kliniske-studier/ulike-straledoser-ved-smacellet-lungekreftUlike stråledoser ved småcellet lungekreftU
Ultralyd- og MR-veiledet ryggkirurgihttps://stolav.no/kliniske-studier/ultralyd-og-mr-veiledet-ryggkirurgiUltralyd- og MR-veiledet ryggkirurgiU
Ultralydforsterket opptak av cellegifthttps://stolav.no/kliniske-studier/ultralydforsterket-opptak-av-cellegiftUltralydforsterket opptak av cellegiftU
Ultralydmetode for å bestemme grad av forsnevring i halspulsårenhttps://stolav.no/kliniske-studier/ultralydmetode-for-a-bestemme-grad-av-forsnevring-i-halspulsarenUltralydmetode for å bestemme grad av forsnevring i halspulsårenU
Ung og ADHDhttps://stolav.no/kliniske-studier/ung-og-adhdUng og ADHDU
Utmattelse etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utmattelse-etter-hjernehinneblodningUtmattelse etter hjernehinneblødningU
Utprøving av BGB324 og pembrolizumab ved avansert adenokarsinomhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-bgb324-og-pembrolizumab-ved-avansert-adenokarsinomUtprøving av BGB324 og pembrolizumab ved avansert adenokarsinomU
Utprøving av Isatuximab ved benmargskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-isatuximab-ved-benmargskreftUtprøving av Isatuximab ved benmargskreftU
Utprøving av legemiddel til behandling av eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom)https://stolav.no/kliniske-studier/utproving-av-legemiddel-til-behandling-av-eldre-pasienter-med-lymfekreft-mantelcellelymfomUtprøving av legemiddel til behandling av eldre pasienter med lymfekreft (mantelcellelymfom)U
Utprøving av levertransplantasjon ved tykk- eller endetarmskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-levertransplantasjon-ved-tykk-eller-endetarmskreftUtprøving av levertransplantasjon ved tykk- eller endetarmskreftU
Utprøving av radium-223 diklorid ved HER2-negativ brystkreft og skjelettmetastaserhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-radium-223-diklorid-ved-her2-negativ-brystkreft-og-skjelettmetastaserUtprøving av radium-223 diklorid ved HER2-negativ brystkreft og skjelettmetastaserU
Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-tocilizumab-ved-hjerteinfarktUtprøving av tocilizumab ved hjerteinfarktU
Utvikling av elektronisk skåringssystem ved smertebehandling etter operasjonhttps://stolav.no/kliniske-studier/utvikling-av-elektronisk-skaringssystem-ved-smertebehandling-etter-operasjonUtvikling av elektronisk skåringssystem ved smertebehandling etter operasjonU
Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/vedlikeholdsbehandling-med-lavdose-rituksimab-ved-immunologisk-trombocytopeni-itp-prolong-studienVedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienV
Vekselvis behandling ved GISThttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/vekselvis-behandling-ved-gistVekselvis behandling ved GISTV

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.