HELSENORGE
Saman for pasientane

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025 og vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstenester, samt eit godt dagtilbod i Kristiansund med polikliniske tenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Nyheter

Fann du det du leita etter?