Skisse av akuttsjukehuset på Hjelset og SNR Kristiansund
Saman for pasientane

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025. SNR består av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og eit godt tilbod i Kristiansund beståande av polikliniske tenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Nyheter

Fann du det du leita etter?