Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Saman for pasientane

Nyheter

 • 10.06.2020
  Styret godkjente Optimalisert forprosjekt for SNR

  Eit einstemmig styret i Helse Møre og Romsdal godkjenner arbeidet som er gjort med å optimalisere forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). No startar funksjonsprosjektet med detaljprosjektering der målet er å ta kostnadane i...

 • 13.05.2020
  Innspurt for optimalisert forprosjekt for akuttsjukehuset på Hjelset

  I vidareutviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset har prosjektorganisasjonen, i tett samarbeid med Skanska Norge AS, redusert bruttoarealet med nærare 20 000 m² brutto. Det er gjort utan å redusere funksjonar eller kapasitet som er vedteke f...

 • 25.03.2020
  Prosjektoptimaliseringa gir ønska effekt

  Vidareutviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset held framdriftsplanen, til tross for koronapandemien i Norge. Under styremøtet 25.mars fekk styret sjå nye skisser frå prosjektutviklinga. 

 • 12.02.2020
  Ny avtale sikrar IKT-leveransar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Helse Midt-Norge IT (Hemit) blir hovudleverandør av IKT til SNR med ansvar for 70 IKT-leveransar til akuttsjukehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. 

 • 14.01.2020
  Utviklar ny form på akuttsjukehuset på Hjelset

  For å sikre ein trygg økonomisk gjennomføring av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, jobbar prosjektet med å finne nye løysingar og utvikle ein ny bygningsform for akuttsjukehuset på Hjelset.

Fann du det du leita etter?