Saman for pasientane

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025 og vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstenester, samt eit godt dagtilbod i Kristiansund med polikliniske tenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Nyheter

Fann du det du leita etter?