Skisse av akuttsjukehuset på Hjelset og SNR Kristiansund

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Saman for pasientane

​Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025. SNR består av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenestetilbod ved eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Nyheter

Fann du det du leita etter?