HELSENORGE
Distriktmedisinsk senter (DMS) Kristiansund

Kontakt prosjekleiar for DMS Kristiansund

Portrettbilde av prosjektleiar Gudrun Karlsen

Prosjektleiar DMS-prosjektet

Gudrun Karlsen

93 45 07 82 | gudrun.johannessen.karlsen@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?