HELSENORGE
Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund

Ansvar og organisering

Prosjektorganisering av DMS-prosjektet i Kristiansund. 

Prosjektoppdraget kan du lese her (PDF)

Prosj​ekteigar

Nordmøre Interkommunalt Politisk råd (IPR), Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal er prosjekteigar for Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. 

 • ​Nordmøre IPR, tidlegare orkidé, er eit folkevalt organ med grunnlag i eit formelt samarbeid mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunane. Rådet skal vere ein aktiv pådrivar og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.
 • Kristiansund kommune er politisk og administrativ eining og regionssenter for Nordmøre. Det kommande DMS Kristiansund er lokalisert i Kristiansund kommune.
 • Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.​

Styrin​gsgruppa

Styringsgruppa er besluttande organ i prosjektet.
 • ​​Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund kommune leier styringsgruppa for prosjektet
 • Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør i Kristiansund kommune er medlem i styringsgruppa
 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund kommune er medlem i styringsgruppa 
 • Kjetil Leirbekk, ass.kommunedirektør Averøy kommune og Nordmørskommunenes representant og medlem i styringsgruppa
 • Heidi Anita Nilsen, konstituert administrerende direktør Helse Møre og Romsdal
 • Britt Kristin Rakvåg Roald, klinikksjef Helse Møre og Romsdal
 • Petter Rangnes, avdelingssjef Helse Møre og Romsdal
 • Ketil Landevåg Gaupset, prosjektleiar Helse Møre og Romsdal
 • Gudrun Johannessen Karlsen, prosjektleiar Helse Møre og Romsdal

​​​P​​rosjektgr​uppa

Prosjektgruppa jobbar saman med prosjektleiar for å løyse prosjektoppdraget. 

 • Elisabeth Iversen, einingsleiar psykisk helse og rus Kristiansund kommune
 • Gunn Anita Gjøvik, konstituert einingsleiar ved Storhaugen Helsehus Kristiansund kommune
 • Ragnhild Bjerkås, seksjonsleiar Seksjon for kreftbehandling og palliasjon Nordmøre og Romsdal Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
 • Kari Kvisvik Megaard, rådgivar stab medisinsk avdeling ved SNR Kristiansund og osteoporosesjukepleiar kirurgisk avdeling SNR Kristiansund
 • Bjarte Bye Løfaldli, Leier FOUI Helseinnovasjonssenteret
 • Linn Kristin Svanemsli, konstituert seksjonsleiar medisinsk poliklinikk SNR Kristiansund

Prosjektgruppa har i tillegg tilkallingsmedlemmar frå leiarstillingar i kommunehelsetenesta på Nordmøre, frå legespesialistar og fastlegar for fagleg støtte i arbeidsprosessar.

Refer​​ansegrup​pa​

Arbeidstakarorganisasjonar i alle kommunane på Nordmøre og i Helse Møre og Romsdal har fått moglegheit til å stille med representantar for tillitsvalde og vernetenesta for å gi råd i prosjektet. Det har også andre interessentar som Nordmøre IPR (interkommunale politiske råd), Romsdal IPR (interkommunale politiske råd) og OU SNR (Organisasjonsutvikling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal).

​Her er medlemmane i referansegruppa for prosjektet

 • Kari-Anne Thygesen, HTV NSF Kristiansund sjukehus
 • Mariann Svendsen, HTV Fagforbundet, Kristiansund sjukehus
 • Målfrid Mork, HTV Fagforbundet Kristiansund kommune
 • Vibeke Berget, HTV i NSF Averøy kommune
 • Maria Lotsberg HTV NSF Sunndal kommune
 • Cindy Bøe Golmen, verneombod Kristiansund sjukehus
 • Anja Alvilde Stafsnes, HVO Kristiansund kommune
 • Tommy Sørensen, HVO Averøy kommune
 • Ellen Engdahl, dagleg leiar Nordmøre IPR
 • Odd Jørgen Nilssen, Romsdal IPR
 • Chris Mari Rodriguez Olsen, prosjektleiar OU SNR

​Brukarrepresent​​antar​​

​Alle kommunane på Nordmøre og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal er invitert til å bidra med brukarrepresentant for å gi råd i prosjektet.

​Her e​r brukarrepresentantane i prosjektet​​

 • ​Steinar Waksvik, Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal
 • Karin Nesje, Kristiansund kommune
 • Cecilie Gujord, Kristiansund kommune
 • Merethe Mork, Averøy kommune
 • Birgit Eliassen, Gjemnes kommune (vara Åse Harstad, Gjemnes kommune)
 • Elin Sandshamn, Aure kommune
 • Aud I Øien, Sunndal kommune

Samarbeidspa​​rtarFann du det du leita etter?