Entrepriser

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenesteinnhaldet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.  22.oktober 2019 inngikk Helse Møre og Romsdal kontrakt med Skanska Norge AS om vidareutvikling av akuttsjukehuset på Hjelset.

Akuttsjukehuset på Hjelset

Skanska Norge AS har fått oppdraget med å levere totalentreprisen, inkludert prosjektering, tekniske entreprenørar, samt andre nødvendige entreprenørar og leverandørar.

Samhandlingteamet med Skanska i spissen

• Skanska har inngått kontrakt med: 

  • COWI AS
  • Bravida AS
  • Arkitema Architects AS
  • Ratio arkitekter AS

For meir informasjon, ta kontakt med:
Niels Christian Nielsen, innkjøpssjef i Skanska Norge AS.
E-post: nielschristian.nielsen@skanska.no


Infrastruktur fase 2

Veidekke Entreprenør AS har fått oppdraget med å prosjektere og bygge to bruer over Oppdølselva, med tilhøyrande vegtilkopling med teknisk infrastruktur. Det fysiske arbeidet på sjukehustomta startar opp hausten 2020, med ferdigstilling mars 2021.

Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal saman med avdelingsleiar i Veidekke Entreprenør, Paul Hjelset


For meir informasjon, ta kontakt med:
Jasmin Dervišević, prosjektleiar i Sykehusbygg AS.
E-post: jasmin.dervisevic@sykehusbygg.no


Fann du det du leita etter?