Entreprisar

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenesteinnhaldet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. 


Akuttsjukehuset på Hjelset

Våren 2021 har HMR lyst ut fleire nye tilbodkonkurransar for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Planlagd byggestart er juni 2021. 

​Tilbodskonkurranse​Tilbodsfrist
ProsjekteringCowi AS er innstilt til kontrakten
​ArkitektArkitema Arcitects AS er innstilt til kontrakten
​Grunnentreprise​Kontrakt inngått med Tverås Maskin & Transport AS
​Fundamenter, råbygg og tett bygg​20. mai
​Bustadrigg med kontor, spis og lomp​19. mai
​Produksjonskjøkken​19. mai
​Heis​20. mai
​Avfallssug​27. april
​Bygg for teknisk sentral​18. mai

For meir informasjon, ta kontakt med:
Anders Eikrem, administrasjonssjef i SNR-prosjektet
E-post: anders.eikrem@sykehusbygg.noFørebuande arbeid på sjukehustomta

Skanska Norge AS har oppdraget med førebuande arbeid på sjukehustomta. Arbeidet som starta opp 14. desember 2020 inneber mellom anna etablering av parkeringsplassar og anleggsvegar, arbeid med infrastruktur, samt klargjering for bustadrigg og byggestart.For meir informasjon, ta kontakt med:
Kjell Ove Amundsgård, prosjektleiar i SNR-prosjektet
E-post: kjell.ove.amundsgard@sykehusbygg.no


Infrastruktur fase 2

Veidekke Entreprenør AS har oppdraget med å prosjektere og bygge to bruer over Oppdølselva, med tilhøyrande vegtilkopling med teknisk infrastruktur. Bruene blei overlevert til prosjektet i mars 2021. Arbeid med gang- og sykkelveg, samt asfaltering blir fullført i mai/juni 2021.


For meir informasjon, ta kontakt med:
Jasmin Dervišević, prosjektleiar i SNR-prosjektet
E-post: jasmin.dervisevic@sykehusbygg.no


Fann du det du leita etter?