Entreprisar

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av SNR Hjelset med eit nytt akuttsjukehus på Hjelset og SNR Kristiansund med eit godt spesialisthelsetenestetilbod innan poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi


 

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

HMR har fleire tilbodkonkurransar ute i marknaden knytt til bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal med nytt akuttsjukehus på Hjelset. Nedlegginga av grunnsteinen for prosjektet den 19. juni markerte byggjestarten for SNR

​Tilbodskonkurranse​Status
ProsjekteringKontrakt er inngått med Cowi AS
​ArkitektKontrakt inngått med Arkitema Architects AS
​Grunnentreprise​Kontrakt inngått med Tverås Maskin & Transport AS
​Fundamenter, råbygg og tett bygg​Kontrakt inngått med HENT AS
​Bustadrigg med kontor, spis og lompKontrakt inngått med Malthus Uniteam
​ProduksjonskjøkkenKontrakt inngått med Metos AS
​HeisKontrakt inngått med Schindler AS
​Avfallssug​Kontrakt inngått med Envac Norge AS
​Bygg for teknisk sentralKontrakt inngått med Angvik Grytnes Entreprenør AS
​Røyrpost
Frist 10. august
Prefabrikerte operasjonsstoverFrist ​11. august
​AGV transportanlegg​Prekvalifiseringsfrist 10. august
​​Medisinske gasser og trykkluft
Prekvalifiseringsfrist 7. juli

​Brannslokkeanlegg med sprinklar​
​Prekvalifiseringsfrist 8. juli
​Innvendig arbeid​Ut i marknaden i sommar
​Elektronisk sikringsanlegg​Ut i marknaden til hausten
​Elektroentreprise​Ut i marknaden til hausten
​Rigg og drift​Ut i marknaden til hausten
​Ventilasjon​Ut i marknaden til hausten
​Varme, kjøling og sanitær​Ut i marknaden til hausten
​Psykiatri- og habiliteringsbygg​Ut i marknaden til hausten
​SD/automasjon​Ut i marknaden til hausten
​Helipad​Ut i marknaden til hausten

For meir informasjon, ta kontakt med:
Anders Eikrem, administrasjonssjef i SNR-prosjektet
E-post: anders.eikrem@sykehusbygg.no

Arbeid på sjukehustomta sommar/haust 2021

Tverås Maskin & Transport AS har kontrakten om grunnarbeid på sjukehustomta på Hjelset. Arbeidet består av sprenging av fjell, peling, graving og transport av sprengstein, etablering av adkomstvegar, støyping av kulvert, støttemur til helipad og etablering av VA-anlegg   

Sjukehustomta i juni 2021

Tverås klargjer tomta på Hjelset til byggestarten 19. juni

Infrastruktur fase 2

Veidekke Entreprenør AS hadde oppdraget med å prosjektere og bygge to bruer over Oppdølselva, med tilhøyrande vegtilkopling med teknisk infrastruktur. Arbeid med gang- og sykkelveg, samt asfaltering blei fullført i juni 2021.

Asfaltering av vegbrua

Frå arbeidet med afsaltering av vegbrua

 
 

Fann du det du leita etter?