Entreprisar

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenesteinnhaldet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. 


Akuttsjukehuset på Hjelset

Vinteren og våren 2021 lyser HMR ut nye tilbodkonkurransar for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Planlagd byggestart er satt til juni 2021. 

​Tilbodskonkurranse​Prekvalifiseringsfrist​Tilbodsfrist
​Prosjektering ​1. mars, kl. 12.00​14. april, kl. 12.00
​Arkitekt​2. mars, kl.12.00​15. april, kl.12.00

For meir informasjon, ta kontakt med:
Anders Solem, prosjektleiar i Sykehusbygg AS
E-post: anders.solem@sykehusbygg.no


Infrastruktur fase 2

Veidekke Entreprenør AS har fått oppdraget med å prosjektere og bygge to bruer over Oppdølselva, med tilhøyrande vegtilkopling med teknisk infrastruktur. Det fysiske arbeidet på sjukehustomta startar opp hausten 2020, med ferdigstilling mars 2021.

Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal saman med avdelingsleiar i Veidekke Entreprenør, Paul Hjelset


For meir informasjon, ta kontakt med:
Jasmin Dervišević, prosjektleiar i Sykehusbygg AS.
E-post: jasmin.dervisevic@sykehusbygg.no


Fann du det du leita etter?