Framdriftsplan

Planlagd byggestart for akuttsjukehuset på Hjelset er desember 2020 og det er planlagd med full drift ved sjukehuset frå 1.mai 2024. 

Tidspunktet for oppgraderinga av arealet for spesialisthelsetenestetilboda i Kristiansund vil bli avklart i 2021

​Aktivitetar i prosjektet

Tentativ framdriftsplan for akuttsjukehuset

Tentativ framdriftsplan for akuttsjukehuset


Fann du det du leita etter?