HELSENORGE

Framdriftsplan

Byggestarten for SNR og nedlegging av grunnsteinen var 19. juni 2021 og det er planlagd med full drift ved sjukehuset våren 2025. 

Tidspunktet for oppgraderinga av arealet for spesialisthelsetenestetilboda i Kristiansund vil bli avklart i 2022

Fann du det du leita etter?