HELSENORGE

Generell informasjon

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenesteinnhaldet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.  22.oktober 2019 inngikk Helse Møre og Romsdal kontrakt med Skanska Norge AS om vidareutvikling av akuttsjukehuset på Hjelset.


Akuttsjukehuset på Hjelset

Skanska Norge AS har fått oppdraget med å levere totalentreprisen, inkludert prosjektering, tekniske entreprenørar, samt andre nødvendige entreprenørar og leverandørar.

  • Skanska har inngått kontrakt med: 
    • COWI AS
    • Bravida AS
    • Arkitema Architects AS
    • Ratio arkitekter AS

For meir informasjon, ta kontakt med:

Niels Christian Nielsen, innkjøpssjef i Skanska Norge AS.
E-post: nielschristian.nielsen@skanska.no


Infrastruktur fase 2

Prosjektet skal inngå kontrakt med ein totalentreprenør som får ansvar for å prosjektere og bygge to bruer over Oppdølselva, med tilhøyrande vegtilkopling med teknisk infrastruktur.

Tilbodsfrist: 5. mai 2020

For meir informasjon, ta kontakt med:

Anders Solem, prosjektleiar i Sykehusbygg AS.
E-post: anders.solem@sykehusbygg.no
Fann du det du leita etter?