Delutgreiingar til konseptrapporten SNR

Grunnlag til høyringsrapporten.