HELSENORGE
Konseptrapporten for prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Høyring

Helse Møre og Romsdal sender på høyring forslag til konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

​Status: Avslutta

Høyringsfrist: 14. oktober

Høyringsbrev​ (pdf) 

Konseptrapport (pdf) Delutgreiingar til konseptrapporten

Send inn høyringssvar (Questback)

Har du spørsmål om høyringa?

Ta kontakt med:

  • Prosjektleiar Astrid Johanne Brandshaug, på telefon 957 66 990
  • Prosjektleiar Merete Hagbø, på telefon 924 10 852
  • Kommunikasjonsrådgivar Guri Viken, på telefon 997 13 821

Eller send ein epost til vår felles epostadresse: prosjekt.snr@helse-mr.noLes også: Korleis jobbar vi med utvikling av helsetenestene i Helse Møre og Romsdal? (Utviklingsplan)

Les innsendte høyringssvar

I hovudsak blir høyringssvara publisert ein gong per veke. Første gang 7. september. 

Høyringssvar blir ikkje publisert dersom dei:

  • Bryt med personvernet (inneheld personlege opplysingar knytt til enkeltpersonar)
  • Inneheld hatefulle eller diskriminerande ytringar
  • Inneheld ærekrenkingar
  • Inneheld ulovlege ytringar, som for eksempel truslar eller oppmoding til å begå bestemte straffbare handlingar

Offentlege organ og organisasjonar

ORKide - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/ORKide - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfORKide - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf793292
Aure kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Aure kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAure kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf80986
Høgskolen i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Høgskolen i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfHøgskolen i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf4781055
Molde kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Molde kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMolde kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf704989
Sunndal kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Sunndal kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfSunndal kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf79158
Nesset kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Nesset kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfNesset kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf199221
Kristiansund og Nordmøre Næringsforening og Molde næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Kristiansund og Nordmøre Næringsforening og Molde næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKristiansund og Nordmøre Næringsforening og Molde næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf253785
Det medisinske fakultet NTNU - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Det medisinske fakultet NTNU - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfDet medisinske fakultet NTNU - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf141195
Nordmørslista - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Nordmørslista - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfNordmørslista - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf559394
Misund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Misund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMisund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf99258
Fræna Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Fræna Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfFræna Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf68297
Smøla kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Smøla kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfSmøla kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf92639
Tingvoll kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Tingvoll kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfTingvoll kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf1094856
Kristiansund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Kristiansund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKristiansund kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf1032356
Molde Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Molde Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMolde Næringsforum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf79454
Gjemnes kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Gjemnes kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfGjemnes kommune - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf239104
Romsdal Regionråd, RoR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Romsdal Regionråd, RoR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfRomsdal Regionråd, RoR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf2376108

Fag- og interesseorganisasjonar

Møre og Romsdal legeforening - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Møre og Romsdal legeforening - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMøre og Romsdal legeforening - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf563684
Brystkreftforeningen Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Brystkreftforeningen Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfBrystkreftforeningen Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf182014
Medlemmar av styringsgruppa Nasjonal Sykehuskonferanse i Braatthallen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Medlemmar av styringsgruppa Nasjonal Sykehuskonferanse i Braatthallen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMedlemmar av styringsgruppa Nasjonal Sykehuskonferanse i Braatthallen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf119395
Brukarutvalet HMR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Brukarutvalet HMR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfBrukarutvalet HMR - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf1601095
Of Ålesund sjukehus DNLF - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Of Ålesund sjukehus DNLF - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfOf Ålesund sjukehus DNLF - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf79332
NSF Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/NSF Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfNSF Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf45957
Fagforbundet, Den norske Legeforening og Norsk Sykepleierforbund ved Molde Sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Fagforbundet, Den norske Legeforening og Norsk Sykepleierforbund ved Molde Sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfFagforbundet, Den norske Legeforening og Norsk Sykepleierforbund ved Molde Sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf55744
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfPasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf86223
Norsk forening for slagrammede NFS Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Norsk forening for slagrammede NFS Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfNorsk forening for slagrammede NFS Molde og omegn - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf99809
Hovudverneombod Anita Høgstøyl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Hovudverneombod Anita Høgstøyl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfHovudverneombod Anita Høgstøyl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf86288
Mental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Mental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf603103
Medlemmer av styringsgruppen for Nasjonal Sykehuskonferanse - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Medlemmer av styringsgruppen for Nasjonal Sykehuskonferanse - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMedlemmer av styringsgruppen for Nasjonal Sykehuskonferanse - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf5374748
FFO Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/FFO Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfFFO Møre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf88962
Folkeaksjonen ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Folkeaksjonen ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfFolkeaksjonen ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf180940

Interne klinikkar/avdelingar/seksjonar/tilsette

Medisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Medisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMedisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf41351
Fødeavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Fødeavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfFødeavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf331989
Kirurgisk klinikk Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Kirurgisk klinikk Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKirurgisk klinikk Kristiansund sjukehus - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf93113
Ivar Blix - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Ivar Blix - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfIvar Blix - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf34031
Overleger psykiatere og LIS ved Klinikk for psykisk helsevern Kristiansund og Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Overleger psykiatere og LIS ved Klinikk for psykisk helsevern Kristiansund og Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfOverleger psykiatere og LIS ved Klinikk for psykisk helsevern Kristiansund og Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf98305
Nevrologisk avdeling - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Nevrologisk avdeling - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfNevrologisk avdeling - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf91640
Øyre-nase-hals poliklinikk Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Øyre-nase-hals poliklinikk Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfØyre-nase-hals poliklinikk Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf67771
Augeavdelinga Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Augeavdelinga Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAugeavdelinga Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf57006
Avdeling for habilitering av barn og unge - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Avdeling for habilitering av barn og unge - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAvdeling for habilitering av barn og unge - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf73159
Alderspsykiatrisk seksjon Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Alderspsykiatrisk seksjon Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAlderspsykiatrisk seksjon Nordmøre og Romsdal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf80032
Seksjon for vaksenhabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Seksjon for vaksenhabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfSeksjon for vaksenhabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf73604
Pål Gunnar Johansen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Pål Gunnar Johansen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfPål Gunnar Johansen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf1166953
Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfBarne- og ungdomsavdelinga Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf99926
Avdeling for øyre-nase-halssjukdommar Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Avdeling for øyre-nase-halssjukdommar Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAvdeling for øyre-nase-halssjukdommar Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf49803
Klinikk for kirurgi Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Klinikk for kirurgi Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKlinikk for kirurgi Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf40570
Klinikk for medisin og rehabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Klinikk for medisin og rehabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKlinikk for medisin og rehabilitering - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf75608
Seksjon for kliniske støttefunksjonar Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Seksjon for kliniske støttefunksjonar Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfSeksjon for kliniske støttefunksjonar Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf74808
KfD Avdeling for medisinsk biokjemi og avdeling for medisinsk mikrobiologi - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/KfD Avdeling for medisinsk biokjemi og avdeling for medisinsk mikrobiologi - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfKfD Avdeling for medisinsk biokjemi og avdeling for medisinsk mikrobiologi - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf71011
Seksjon for kliniske støttefunksjonar Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Seksjon for kliniske støttefunksjonar Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfSeksjon for kliniske støttefunksjonar Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf393699
Avdeling for radiologi i Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Avdeling for radiologi i Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAvdeling for radiologi i Molde og Kristiansund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf207196
Medisinsk avdeling i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Medisinsk avdeling i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfMedisinsk avdeling i Molde - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf389231
Berit Torjusen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Berit Torjusen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfBerit Torjusen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf17470
Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfBarne- og ungdomsavdelinga i Ålesund - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf260006

Privatpersonar

Hildegunn Sundal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Hildegunn Sundal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfHildegunn Sundal - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf248475
Oddfrid Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Oddfrid Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfOddfrid Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf56316
Yngve Sørum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Yngve Sørum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfYngve Sørum - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf191530
Ole Jørgen Ness Amundsgård - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Ole Jørgen Ness Amundsgård - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfOle Jørgen Ness Amundsgård - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf66287
Atle Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Atle Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfAtle Bell - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf68364
Paul Undhjem - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Paul Undhjem - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfPaul Undhjem - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf87077
Leif Gjertsen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Leif Gjertsen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfLeif Gjertsen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf83108
Øyvind Aandahl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Øyvind Aandahl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfØyvind Aandahl - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf83281
Gunnar Kopstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Gunnar Kopstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfGunnar Kopstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf99768
Ivar Andresen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Ivar Andresen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfIvar Andresen - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf93620
Olav Dahle - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Olav Dahle - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfOlav Dahle - høyringssvar - konseptrapport SNR.pdfpdf1903708
John Gunnar Johansen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/John Gunnar Johansen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfJohn Gunnar Johansen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf62915
Kai og Else Sørbråten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Kai og Else Sørbråten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfKai og Else Sørbråten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf34924
Åse Blakstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Åse Blakstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfÅse Blakstad - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf56341
Lars Erik Duryee - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Lars Erik Duryee - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfLars Erik Duryee - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf60491
Kristina Løvik Gautvik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Kristina Løvik Gautvik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfKristina Løvik Gautvik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf61589
Eva Malo Stensvoll - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Eva Malo Stensvoll - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfEva Malo Stensvoll - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf62958
Jan Flatholm - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Jan Flatholm - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfJan Flatholm - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf64347
Reidar G. Hagen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Reidar G. Hagen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfReidar G. Hagen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf74549
Anne Petra Holten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Anne Petra Holten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfAnne Petra Holten - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf55583
Heidi Larssæter - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Heidi Larssæter - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfHeidi Larssæter - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf65255
Ole Tangen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Ole Tangen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfOle Tangen - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf66958
Stein Erik Olden - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Stein Erik Olden - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfStein Erik Olden - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf64375
Sissel Fagerheim - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Sissel Fagerheim - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfSissel Fagerheim - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf64336
Gentjc Muhindo Mulongo - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Gentjc Muhindo Mulongo - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfGentjc Muhindo Mulongo - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf65060
Einar Ervik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Einar Ervik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfEinar Ervik - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf65258
Krister Torset - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/snr/Documents/Høyringssvar konseptrapport SNR/Krister Torset - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfKrister Torset - høyringssvar- konseptrapport SNR.pdfpdf61568


 

Fann du det du leita etter?