Konseptrapporten for prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Høyring

Helse Møre og Romsdal sender på høyring forslag til konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

​Status: Avslutta

Høyringsfrist: 14. oktober

Høyringsbrev​ (pdf) 

Konseptrapport (pdf) Delutgreiingar til konseptrapporten

Send inn høyringssvar (Questback)

Har du spørsmål om høyringa?

Ta kontakt med:

  • Prosjektleiar Astrid Johanne Brandshaug, på telefon 957 66 990
  • Prosjektleiar Merete Hagbø, på telefon 924 10 852
  • Kommunikasjonsrådgivar Guri Viken, på telefon 997 13 821

Eller send ein epost til vår felles epostadresse: prosjekt.snr@helse-mr.noLes også: Korleis jobbar vi med utvikling av helsetenestene i Helse Møre og Romsdal? (Utviklingsplan)

Les innsendte høyringssvar

I hovudsak blir høyringssvara publisert ein gong per veke. Første gang 7. september. 

Høyringssvar blir ikkje publisert dersom dei:

  • Bryt med personvernet (inneheld personlege opplysingar knytt til enkeltpersonar)
  • Inneheld hatefulle eller diskriminerande ytringar
  • Inneheld ærekrenkingar
  • Inneheld ulovlege ytringar, som for eksempel truslar eller oppmoding til å begå bestemte straffbare handlingar

Offentlege organ og organisasjonar

Fag- og interesseorganisasjonar

Interne klinikkar/avdelingar/seksjonar/tilsette

Privatpersonar


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.