HELSENORGE
- i Helse Møre og Romsdal

Forskingsutvalet

Forskingsutvalet (FU) i Helse Møre og Romsdal (HMR) er eit rådgjevande organ i forskingsstrategiske spørsmål. Arbeidet skal bygge på aktuelle mål og strategi for HMR, samt nasjonale og regionale strategiske føringar. FU er etablert slik at forskarar frå klinikkane, i lag med representantar frå brukarutvalet, samla kan delta i utviklinga av forsking HMR. Saman skal medlemma legge strategi og handling bak strategien. Ei viktig oppgåve her er etableringa av ein god informasjonsflyt frå klinikkane til FU og omvendt. Samlinga av forskarar i eit FU er òg ein del av tiltaket for å synleggjere forsking i eit breiare lag av HMR.


Møtedatoar i Forskingsutvalet 2022:

  • ​ 7. juni og 5. oktober

​​Mandat for Forskingsutvalet

​Mandat for Forskingsutvalet er under utforming

Medlemmer

​Leiar:
Dag Arne Lihaug Hoff, Forskingssjef, Helse Møre og Romsdal

Medlemmer:
Jo-Åsmund Lund, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Carina Skorpen, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering (vara)
Eivin Ottersen samtad, Klinikk Ålesund sjukehus
Beate Horsberg Eriksen, Klinikk Ålesund sjukehus (vara)
Solveig Kristin Roth Hoff, Klinikk for Diagnostikk
Lutz Schwettmann, Klinikk for Diagnostikk (vara)
Kirsten Hagen, Klinikk for psykisk helsevern og rus
Eva Zsuzsanna Hoseth, Klinikk for psykisk helsevern og rus (vara)
Tommy Frøseth Aae, Klinikk SNR
Åse Hagen Morsund, Klinikk SNR (vara)
Synne Margrethe Sandberg, Klinikk Volda sjukehus
Elisabeth Sæter, stipendiat (vara)
Paula Næss Skår, brukarutvalet (observatør)
Daniel Ask, brukarutvalet (observatør)

Sekretariat:
Tone Fuglset, Seksjon for Forsking og Innovasjon (SFI)
Vibeke D. Valderhaug, SFI
Therese Istad, SFI

Fu-Arbeidsutval:
Forskingssjef og sekretariat​

Spørsmål?

 Ta kontakt med sekretariatet på forsking@helse-mr.no​


Fann du det du leita etter?