HELSENORGE

Nyttig informasjon for deg som pasient og pårørande

Her finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som innbyggar, pasient eller pårørande med ynskje om å bidra til at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og omsorgstenester og auka helsekompetanse.

​Innbyggarportalen HelsaMi

 

Informasjonsfilm om HelsaMi (5,29 min).​

HelsaMi er den nye innbyggarportalen som blir tilgjengelig med innføringa av Helseplattformen og er ein digital inngang til helse- og omsorgstenester i Midt-Norge. HelsaMi er et verktøy som gir deg som innbyggar mange nye moglegheiter.
Med informasjonsfilmen vil du få ei kort innføring om HelsaMi og sentrale funksjonar.

Fann du det du leita etter?