HELSENORGE

Mork rehabiliteringssenter

Mork rehabiliteringssenter er ein del av den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal. Vi legg vekt på rehabilitering med ei tverrfagleg tilnærming og høg fagleg kompetanse som byggjer på samhandling med pasient, pårørande og omgjevnadane.  

Rehabiliteringssenteret dekkjer eit stort geografisk område og tek mot pasientar frå sjukehusa og frå kommunane i Møre og Romsdal. 

Fann du det du leita etter?