Sandvegen 8, Molde

Poliklinisk seksjon for rus- og avhengigheitsbehandling har flyttet inn i nye lokale i Molde sentrum.

 
 

Kontakt

Oppmøtestad

Poliklinikken finn du i 3. etasje i inngang E på austsida av bygget.

Ved behov for parkering anbefales det å bruke parkeringstunellen.

Besøksadresse
Sandvegen 8 (Google maps)
 
Besøkstider
måndag - fredag 08:00 -15:30
Telefon
71 21 98 00

Rus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-molde-behandlingssenter/poliklinikk-molde-behandlingssenterRus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Molde