Strategi-og handlingsplan FIUK

Strategi- og handlingsplan forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling for (FIUK) for Helse Møre og Romsdal 2018-2021

Fagdirektøren leier prosjektet som skal utarbeide ein samla strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling  for Helse Møre og Romsdal (HMR) med ankring i nasjonalt nivå og RHF-nivå.

Formålet med innhaldet på denne sida er å gjere det enkelt å halde oversikt over nødvendig informasjon og dokumentasjon til medlemmane i prosjektet.