HELSENORGE

Medisinsk mikrobiologi

Avdelinga utfører laboratorieundersøkingar innan medisinsk mikrobiologi for sjukehusa og primærhelsetenesta i Møre og Romsdal. Vi har seksjonar i Molde og Ålesund.

​Brukarhandbok

Sjå vår brukarhandbok her. 

Brukarhandboka gir informasjon om våre analysar, kliniske problemstillingar, prøvetaking med meir. ​

​Bestilling av prøvetakingsutstyr/rekvisisjonar

Nyheiter/informasjonsskriv
Oppdatert informasjon om covid-19.

05-22 Ny brukerhåndbok for medisinsk mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal

03-22 Universal transportmedium (UTM) til molekylærbiologiske analyser

​02-22 Behov for overvåkning - fortsett å ta luftveisprøver​​​

05-21 Kapasitetsutfordringer på grunn av høy andel positive tester. Behov for merking av prøver fra pasienter med positiv antigentest.
03-21 Influensa-testing på alle covidprøver fra 01.11.2021
02-21 Resistensbestemmelse av bakterier - endring i rutine
01-21 Rekvirering av PCR undersøkelse for klamydia, gonorè og genital mykoplasma

​​Tidligare informasjonsskriv

16-20 Bytte av leverandør for analyse/prøvetakingsutstyr for seksuelt overførbare sykdommer (Klamydia, gonorè, Mycoplasma genitalium)
15-20 Nytt prøvetakingsutstyr for påvisning av SARS-cov-2 (Virus Preservation Medium, VPM)
14-20 SARS-CoV-2 testing av utenlandske arbeidere/sesongarbeidere
13-20 Antistotttesting for COVID-19 Epidemologisk kartlegging av annen luftveissykdom
12-20 Infeksjonsimmunologiske analyser i Møre og Romsdal samles ved mikrobiologi Molde
11-20 All mikrobiologisk diagnostikk tilgjengelig som normalt
10-20 Justering av testkriterier for samstemming mot FHI
09-20 Justering av kategorier for å øke antallet testede for SARS-cov-2
08-20 Justering av COVID-pasientkategori 6 og 7
07-20 Overgang til nye COVID-pasientkategorier samsvarende med FHI
06-20 Prioritering av pasienter for diagnostikk
05-20 Oppdatert informasjon SARS-CoV-2
04-20 Oppdatert informasjon vedrørende prøvetaking for SARS-COV-2
03-20 Innskrenking i PCR diagnostikk ved AMM på grunn av Coronavirusutbrudd
02-20 Coronavirus 2019-nCoV
01-20 Infeksjonsimmunologiske analyser i Møre og Romsdal samles ved mikrobiologi, Molde fra og med 24. februar 2020

04-19 Nedleggelse av analyse serum Helicobacter pylori IgG
03-19 Diagnostikk av Mycoplasma genitalium

02-19 Info til rekvirenter vedrørende endring av prøvetakingsutstyr eSwab
01-19 Råd om håndtering av ESBL produserende mikrober

03-18 To saker: Dyrkingsprøver ved bakteriell vaginose og Overgang til molekylærdiagnostikk for gastroenteritt - også for rekvirenter på Sunnmøre
02-18 Ny rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi - Molde.pdf
01-18 Nytt prøvetakingsutstyr til undersøkelse mhp Chlamydia trachomatis/Neisseria gonore/Mycoplasma genitalium

03-17 Overgang til molekylærdiagnostikk (PCR) for tarmpatogene agens
12-17 Blodkultur - endring ved rekvirering i Ros
02-17 Ny analyse - Legionella PCR
01-17 Retningslinjer for bakteriologiske dyrkningsprøver for vagina/cervix

04-16 Ny transportordning for mikrobiologiprøver
03-16 Mononukleose - undersøkelser
02-16 Ny rekvisisjon Mikrobiologi Ålesund
Oversikt over prøver som kan sendast fredagar

01-16 Endring av prøvetakingsutstyr (03.03.2016)
09-16 Stans i postlevering laurdag - informasjon til eksterne rekvirentar (25.02.2016)
10-16 Stans i postlevering laurdag - informasjon til rekvirentar ved sjukehusa (25.02.2016)

04-15 Godkjenning for handtering av celler og vev (30.12.2015)
03-15 Nedlegging av infeksjonsimmunologi-analysar Molde (17.12.2015)
02-15 Ny rekvisisjon Mikrobiologi Molde
01-15 Tilbakemelding om avvik ved mottak av prøver

Urin-prøver: dyppekultur avviklast frå 01.11 (02.10.2014)
Endring i klamydiadiagnostikk Ålesund (01.10.2014)
EBV, CMV og Borrelia utførast av Seksjon Molde frå 01.10 (18.09.2014)
Merking av prøver til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (30.06.2014)
Ny type uringlas (med borsyre) ved Seksjon Ålesund (04.07.2014) 
Ny type eswab (med blå topp, tynnare type), Molde (12.03.2014)
Mottak av prøver utanom ordinær opningstid, Molde (24.02.2014)
Avvikling av analyse Calprotectin i fæces (22.11.2013)
Nye analysar: Kvantitativ påvising (PCR) av Hepatitt B-virus, Hepatitt C-virus og Cytomegalovirus. (24.09.2013)
Nedlegging av KBR - analyse (komplementbindingsreaksjon) (27.08.2013)
Endra rekvirering i RoS - Lab.medisin Ålesund (01.08.2013)
Nytt prøvetakingsutstyr Fæcesprøver (14.06.2013)
Prøver som blir undersøkte for genital klamydia undersøkast også for gonoré (06.05.2013) 
Endring i serologisk kikhostediagnostikk (11.04.2013) 
Rekvirering av blodkultur i Ros - Lab.medisin Ålesund (2013)
Beredskapsvakt mikrobiologi seksjon Ålesund (2013)
Prøvetakingsutstyr til klamydiaundersøking (28.03.2012)
Klamydiaundersøking – gammalt prøvetakingsutstyr utgår frå 19. juni 2012
Nytt datasystem for serologiske prøver (NSL) (27.02.2012)
Rekvisisjon for bakteriologiske prøver - ny versjon (29.02.2012)  
Gratis prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte konvoluttar (28.11.2011) 

Veiledning ved bruk av UTM-medium ved prøvetaking for SARS-CoV-2

Avdeling for medisinsk mikrobiologi jobbar med stadig betring og automatisering av diagnostikken vår.
Vi har skaffa ein robot som kan poole prøvar, dvs auka analysekapasiteten vår. Den same roboten skrur og av og på korkar på røyra, dvs sparer hendene og skuldrene våre for belastningsskadar.

For at denne roboten skal fungera optimalt er vi heilt avhengig av at prøvetakingsutstyret blir slik nytta det er tiltenkt. Vi har derfor laga ein liten videosnutt for å illustrera korleis swab'ein skal knekkast av ved å bøya han på kanten av røyret etter prøvetaking.

Swab'ein blir plassert i røyret slik at knekkpunktet er på nivå med rørkant. Pinnen blir deretter bøygd 180 grader slik at pinnen blir knokken på brekkpunktet. Det er særs viktig at alle følgjer dette.

Instruksjonane som er viste på baksiden av enkeltpakningene illustrerer ikkje godt nok viktigheita av at swab blir knokken ved brekkpunkt.
Dette bildet gir en bedre illustrasjon:
Illustrasjonsbilde av UTM til prøvetaking

 

Prøvesvar/informasjon til pasientar

Kontakt legen din om du ønsker svar på prøver som er tatt. Avdelinga gir ikkje ut prøvesvar direkte til pasientar. Prøvesvar blir sendt til fastlegen din eller legen som har tatt prøva så snart det er ferdig.

Vanlege svartider:

  • Prøver frå øyre, nase, hals: Tre dagar
  • Prøver frå puss og sår: Tre dagar
  • Urinprøver: To til tre dagar
  • Avføringsprøver: Tre til fire dagar
  • Soppdyrking av neglar, hud og hår: Fire veker
  • Blodprøver HIV, Hepatitt, Borrelia, andre antistoff: Fire til fem dagar

Reservasjon mot bruk av innsamla biologisk materiale til forsking (Folkehelseinstituttet)

Kontakt oss


Avdeling for medisinsk mikrobiolog, Molde/Ålesund

Organisasjonskart for medisinsk mikrobiologi

Bioposten

Fann du det du leita etter?