HELSENORGE

Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

For 2022 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 33) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

Barnesengeposten Kristiansund

08.04.22 - 19.04.22

Dagkiru​​rgi Ålesund

08.04.22 - 19.04.22

DPS døgn Volda​

08.04.22 - 19.04.22

ØNH og kjevekirurgi, Mo​​lde

08.04.22 - 19.04.22​

Aure rehabiliteringssenter

08.04.22 - 18.04.22

Mork rehabiliteringssenter

08.04.22 - 19.04.22​

Ut​redning og behandling, psykisk helse Molde

13.04.22 - 19.04.22

Åse hotell

13.04.22 - 19.04.22


Sommar

Sengepost og poliklinikk for barn og unge, Kristiansund

​Veke 26-29

Poliklinikk for barn og unge, Molde

Veke 30-33​

Hudpoliklinikken Ålesund​

​Veke 26-29

Mork rehabiliteringssenter

Veke 29-31

Aure reh​​​abiliteringssenter

Veke 28-31

Utgreiing og ​​​behandling psykisk helse, Molde

Veke 28-31

Alderspsykiatri Nordmør​​​e og Romsdal

Veke 26-29

Alderspsyki​atri Sunnmøre

Veke 30-33

Familieeininga p​​​sykisk helse, Molde

Veke 27-31​

DPS ​​​døgn, Vegsund

Veke 26-29

DPS døg​​n, Volda

Veke 30-33

ØNH, Åles​​und

Veke 26-29

ØNH, Molde​

Veke 30-33

Augeseksjonen, Åle​sund

Veke 26-29

Augeseksjonen, ​​Molde

Veke 30-33

​5-døgnspost ortopedi, Kristi​​​ansund

Veke 26-33Jul og nyttår

Dagkirurgi​ Ålesund

23.12.22 - 02.01.23

Meir informasjon kjem.

 

 

 
I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avdelingar og seksjonar. I tillegg kan det vere lågare aktivitet i nokre avdelingar og seksjonar i samband med vinter- og haustferieveka.

Fann du det du leita etter?