HELSENORGE

Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal

Vi tilbyr primært spesialisthelsetenester til eldre med psykiske lidingar som oppstår i aldersgruppa over 65 år. For demensutgreiing av pasientar med uklar demensdiagnose, er det ingen aldersgrense. Vi tilbyr difor samtalegruppe for yngre personar med demens og deira pårørande.

Fann du det du leita etter?