Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Kalender

 • Torsdag 24.01.
  Fagdag i geriatri: KOLS og gode pasientforløp

  Ola har KOLS. Kva er viktig for Ola i møte med hjelpeapparatet? Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda arrangerer fagdag i geriatri for helsepersonell.

 • Fredag 25.01.
  Fagdag i geriatri: KOLS og gode pasientforløp

  Ola har KOLS. Kva er viktig for Ola i møte med hjelpeapparatet? Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda arrangerer fagdag i geriatri for helsepersonell.

 • Måndag 28.01.
  Artrosekurs - Kristiansund

  Personer med artrose – som ikkje er nyopererte

 • Tysdag 05.02.
  Asperger syndrom - foresatte, Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til ungdom med Asperger syndrom. To samlinger med oppstart 5. februar 2019. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 06.02.
  Starthjelp - Kristiansund

  Et lærings- og mestringstilbud til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom

 • Torsdag 14.02.
  Asperger syndrom - ungdom, Kristiansund

  Opplæring for ungdom 13 - 18 år med Asperger syndrom. Totalt åtte samlinger med oppstart 14. februar 2019 i Kristiansund. Les mer i vedlagt program!

 • Onsdag 20.02.
  Erfaringssamling palliativ plan

  Vi vil med dette invitere helsepersonell, både sjukepleiarar, fastlegar/tilsynslegar og systemansvarlige, frå kommunehelsetenesta og fra sjukehuset til erfaringssamling for innføring av palliativ plan.

 • Onsdag 20.02.
  Starthjelp - til foreldre, Ålesund

  Eit lærings- og mestringstilbod til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sjukdom. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 21.02.
  Erfaringssamling palliativ plan

  Vi vil med dette invitere helsepersonell, både sjukepleiarar, fastlegar/tilsynslegar og systemansvarlige, frå kommunehelsetenesta og fra sjukehuset til erfaringssamling for innføring av palliativ plan.

 • Måndag 04.03.
  Asperger foreldrekurs - Molde

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med autismespektervansker som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Totalt tre enkeltdager. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 06.03.
  Asperger barn, Molde 06.03.19

 • Torsdag 07.03.
  Autismespektervanskar/aspergers syndrom - foreldre - Volda

  Opplæring for foreldre til born med autismespektervanskar/aspergers syndrom

 • Onsdag 27.03.
  Besteforeldresamling, Ålesund

  Invitasjon til dei som har barnebarn med nedsett funksjonsevne og som har tilbod frå habiliteringstenesta. Vi ønskjer at bestforeldre får ein arena der dei kan treffe andre besteforeldre som er i liknande situasjon. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 01.04.
  Seinfase gruppetilbod for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Dette er eit meistringskurs for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • Tysdag 02.04.
  Stoffskifte - Molde

  Pårørende er også velkommen til å delta.

 • Lungekreft - Ålesund

  Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

 • IBS-skulen - Ålesund

  IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm

 • Diabetes Type 2 - Kristiansund

  Har du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

 • Hjerneslag - Kristiansund

  Dette er eit kurs for deg som har hatt hjerneslag dei siste 1-2 åra, og som bur heime. Det er også for dine pårørande.

 • Astmaskulen - Ålesund

  Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.

 • Cøliakiskole - i Ålesund

  Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.

 • Eksemskule i Ålesund

  Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

 • Revmatologi - Ålesund

  Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.

 • Pasientseminar - Ålesund behandlingssenter

 • Sett seksualitet på dagsorden

  Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

 • Revmatologiske sykdommer - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • Prostatakreft - Ålesund

  Førebuing til strålebehandling av prostata.

 • Prostatakreft - Kristiansund

  Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Spondylartritt - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • Hjerneslag - Molde

  Er du ramma av slag eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

 • ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)

  Når det er satt ei diagnose, er det viktig for deg og dei rundt deg med kunnskap om sjukdomen/lidinga, slik at du oppnår betre meistring. Denne kunnskapsutvekslinga kallar vi "psykoedukasjon" og er ein del av behandlinga.

 • Tilbud til Pårørende til rusavhengige

  Tirsdag 28.august starter Molde behandlingssenter- poliklinikken ny temagrupper for pårørende til rusavhengige.

 • Startkurs diabetes type 2 - Ålesund

  Lærings og mestringskurs for deg som har diabetes type 2, enten om du har hatt det lenge eller er nylig diagnostisert, alle er velkommen.( også pårørande)

 • MS-skole - Ålesund

  Informasjons tilbud til deg som har fått Multippel sklerose – (MS).

 • Fibromyalgi - Ålesund

  Målgruppa er pasientar med Fibromyalgidiagnose som har behov for meir kunnskap om sjukdommen og tiltak som kan vere til hjelp for ha ein betre kvardag.

 • Bipolar lidelse - Kristiansund

  Kurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan.

 • Sorggrupper for voksne på Nordmøre

  For deg som har mistet noen du er glad i.

 • Hjerneslag - Ålesund

  Gruppeopplæring for pasientar og pårørande.