Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

22.09.2016

Ny klinikksjef på plass

Anestesioverlege Kjersti Bergjord blir ny klinikksjef for Klinikk for akuttmedisin, medan stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi blir lyst ut på nytt.
21.09.2016

Innkalling og saksliste til styremøte 28. september

Sakene blir lagt ut fortløpande.
20.09.2016

Tre namn på plass i toppleiinga i Helse Møre og Romsdal

To av dei er eksterne.
09.09.2016

Varm velkomst til bamsesjukehuset i Ålesund

– Dei gode tilbakemeldingane i etterkant gjer at det freistar til gjentaking og ny tradisjon, seier initiativtakar Jane Indrevåg.
08.09.2016

Gode møter i Molde og Kristiansund

Informasjon og dialog var målet da leiinga i Helse Møre og Romsdal og prosjektorganisasjonen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal besøkte tilsette, politikarar og befolkninga i Molde og i Kristiansund.
05.09.2016

Velkommen til høyringskonferanse om SNR

Vil du vite meir om innhaldet i rapporten, eller har du spørsmål eller innspel? Velkommen på møte i Molde mandag og Kristiansund tirsdag.
31.08.2016

Konseptrapporten for SNR sendast ut på høyring

Konseptrapporten er eit godt grunnlag for planlegginga av nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det var tilbakemeldingane frå styret i Helse Møre og Romsdal som vedtok at rapporten blir lagt ut på høyring 1.september.
30.08.2016

Følg styreseminaret og styremøtet 30. og 31. august

Vi streamer direkte frå styreseminaret og styremøtet. Sendingane startar tysdag kl 17:45 og onsdag kl 08:30. 
29.08.2016

Telenor har trøbbel med mobilnettet

Det skal vere mogleg å nå gjennom til nødnummeret 113. Vi oppmodar publikum til å ikkje "testringe" 113, slik at dei som har behov for akutt hjelp når gjennom.
29.08.2016

Sykehusene i Midt-Norge skårer jevnt på kvalitet

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Men det er liten forskjell mellom sykehusene i Midt-Norge.
24.08.2016

Sakspapir til styremøtet 31. august

Innkalling og sakliste til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 31. august er lagt ut.
24.08.2016

Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...
18.08.2016

Forslag til vidare organisasjonsutvikling HMR

I mars blei det bestemt at helseføretaket skal ha ein tverrgåande klinikkstruktur, og i mai hadde den nye leiargruppa  i HMR sitt første møte. No er forslag på korleis HMR skal organisere seg på avdeling- og seksjonsnivå lagt ut på høyring.
02.08.2016

Resultat etter pasienterfaringsundersøkinga 2016

I Helse Møre og Romsdal har 882 pasientar har svart på den årlege pasienterfaringsundersøkinga PasOpp.
30.07.2016

Bussulykke i Valldal / Bus accident in Valldal

Oppdatert søndag 31. juli. Status på dei skadde i samband med bussulykka i Valldal i går ettermiddag. Fleire av dei skadde blir utskriven frå sjukehuset i løpet av dagen. I tillegg til dei til saman fjorten pasientane som kom til sjukehusa...
04.07.2016

Søkarlista til leiarstillingar er klar

1. juli gjekk den forlenga søknadsfristen ut for dei ledige stillingane som fagdirektør, klinikksjef akuttmedisin, klinikksjef kirurgi, klinikksjef barn, unge og kvinner og organisasjons- og kompetansedirektør. I dag offentleggjer Helse Mør...
01.07.2016

Utlysning av midlar til helseinnovasjon

Helse Midt-Norge lyser no ut midlar for å styrke satsinga på innovasjon i regionen. Søknadsfrist er 12. september 2016.
01.07.2016

Medisinfritt behandlingstilbod i støypeskeia

I september opnar eit medisinfritt behandlingstilbod for heile Midt-Noreg ved distriktpsykiatrisk senter Vegsund.
28.06.2016

Eit steg nærare «éin innbyggar – éin journal»

Helseplattformen i Helse Midt-Noreg blir utprøvingsprogram for den nasjonale målsettinga om «éin innbyggar – éin journal»
25.06.2016

Søker prosjektdirektør til SNR-prosjektet

Sykehusbygg skal tilsette ny prosjektdirektør til prosjektet «Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal». Den nye prosjektdirektøren vil ta over leiinga av prosjektet når forprosjektet startar ved årsskiftet.
23.06.2016

Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell

Tilsette i Helse Møre og Romsdal er godt representert i ny bok om innovasjon og entreprenørskap i nærlingslv og helsetenester
21.06.2016

Massivt kompetanseløft i akuttmottaka

- Vi må ha kompetente folk som står i front og tek imot pasientane, seier seksjonsleiar Monicha Strand Isaksen på Akuttmottaket i Kristiansund.
21.06.2016

Gode tal i pasientbehandlinga - dårlegare tal for økonomien

– Dette går, men det blir tøft! Utsagnet kjem frå styreleiar Stein Kinserdal i dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal, og er henta frå diskusjonen kring økonomisk berekraft for helseføretaket sett i lys av investeringane ein står framfor.
20.06.2016

Følg styremøtet 20. juni

Sendinga startar kl 10:00.
17.06.2016

Sakspapir til styremøtet 20. juni

Saksdokumenta til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 20. juni er lagt ut.
17.06.2016

Ambulanseflya kan bli ramma av streik

OPPDATERT SØNDAG 19.06. Streikefaren i ambulansetenesta er over.
09.06.2016

Forlenger søknadsfrist til stillingar som klinikksjefar og stabsdirektørar

Helse Møre og Romsdal forlenger søknadsfristen til den 1. juli for dei utlyste stillingane som klinikksjefar og stabsdirektørar. Opprinneleg var fristen den 6. juni.
03.06.2016

Anbefaler nytt produksjonskjøkken på Hjelset

Akuttsjukehuset som er planlagt på Hjelset bør innehalde eit produksjonskjøkken, det er innstillinga frå arbeidsgruppa som har arbeidd med kjøkkenutgreiinga for SNR-prosjektet.
01.06.2016

Dans, dans, dans oppå bordet

Ein fullsatt sal i Parken kulturhus song med av full hals når artisten Ravi dro i gang strofene frå songen som var ei landeplage for nokre år sidan.
01.06.2016

Skal hjelpe pasientene med å stumpe røyken

Røykeslutt kan doble effekten av strålebehandling.
01.06.2016

Følg styremøtet 1. juni

Sendinga startar kl 10:00.
30.05.2016

Inngår kontrakt med ekstern kvalitetssikrar for SNR-prosjektet

Helse Møre og Romsdal inngår avtale med Pricewaterhouse Coopers AS for ekstern kvalitetssikring, KSK, av arbeidet knytt til konseptfasen for prosjektet med Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. PWC vant konkurransen om oppdraget og vil følgje...
25.05.2016

Sakspapir til styremøtet 1. juni

19.05.2016

12 sykehus i Norge har melkebank, og det vokser frem stadig flere melkebanker rundt om i verden

11.05.2016

Hugs hudsjekktimen

09.05.2016

Utlysing av forskingsmidlar

04.05.2016

Nytt namn i leiargruppa

03.05.2016

Betydelege endringar i toppleiinga

02.05.2016

Ventetida er no nede i 59 dagar

29.04.2016

Einige i delar av kritikken mot helseføretaket

29.04.2016

Intensiverer arbeidet med SNR Kristiansund

27.04.2016

- Vi har alt å tene på å jobbe godt med stadleg leiing

27.04.2016

Følg styremøtet 27. april

22.04.2016

Marie Flem Sørbø disputerte 15. april

20.04.2016

Sakspapir til styremøtet 27. april

19.04.2016

I dag opna ny høyrselssentral ved Ålesund sjukehus

31.03.2016

Helse Møre og Romsdal lanserer pasientens nettstad

31.03.2016

Avgjerdsgrunnlag for organisasjonsmodellen

31.03.2016

Helsetilsynet sin konklusjon i Sebastian-saka er klar

31.03.2016

Ny overordna organisasjonsmodell er klar

Se alle nyhetene
Se flere nyheter()