Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Kalender

 • 4.1 torsdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Volda

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse (13-18 år) med Autismespektervanskar / Asperger syndrom. Åtte samlingar med oppstart 4. januar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 11.1 torsdag
  ADHD foreldre, Ålesund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med ADHD. Kurset går over to enkeltdager i Ålesund. Mer informasjon finner du i vedlagt invitasjon.

 • 23.1 tysdag
  Hva er nøkkelen til mestring?

  Nettverk for Læring og mestring på Nordre Sunnmøre inviterer til fagdag om mestring.

 • 23.1 tysdag
  Asperger syndrom - for foreldre - Kristiansund

  Opplæring for foreldre/føresette til ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger syndrom. Det er to dagssamlingar i januar og ein oppfølgingsdag i august 2018. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 29.1 måndag
  IBD - Kristiansund

  Kurs for deg som har Ulcerøs colitt og Morbus crohn. Pårørande er hjerteleg velkomne til å delta.

 • 6.2 tysdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Kristiansund

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismespektervanskar/Asperger syndrom. Totalt åtte samlingar med oppstart 6. februar 2018. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 13.2 tysdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Ålesund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

 • 13.2 tysdag
  Rettigheitskurs, Ålesund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. Målgruppa for opplæringa er foreldre/føresette til barn og unge i skulealder, og ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 28.2 onsdag
  Autismespektervanskar / Asperger syndrom - foreldre, Volda

  Opplæring til foreldre/føresette. To kursdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 28.2 onsdag
  ADHD foreldre, Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med med ADHD. Kurset går over to enkeltdager i Kristiansund. Mer informasjon finner du i vedalgt invitasjon.

 • 7.3 onsdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Kristiansund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

 • 7.3 onsdag
  Rettigheitskurs - kva er viktig for meg og familien? - Kristiansund

  Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. Opplæringa er for ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn og unge i skulealder. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 14.3 onsdag
  Eit annleis søskenliv, Ålesund

  Korleis er det å vere søsken til barn som er funksjonshemma og har spesielle behov? Kurset er både for foreldre/nærpersonar og tilsette i ulike sektorar i kommunane. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 15.3 torsdag
  Regionalt fagutviklingskurs om ungdom og unge voksne med CFS/ME

  Korleis kan vi ta i vare ungdom og unge vaksne med CFS/ME på best mogleg måte i skule og kvardagsliv.

 • 3.4 tysdag
  Hjerneskade - seinfaserehabilitering, Ålesund

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Seinfasetilbodet er eit rehabiliteringsopplegg for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • 21.11 onsdag
  Rettigheitskurs i Volda og Molde - hausten 2018

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien. Målgruppa er ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn/unge i skulealder. Meir informasjon om kurset, samt om påmelding m.v., blir lagt ut seinare.