Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Kalender

 • Måndag 16.09.
  Autisme / Asperger - ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger som ønskjer meir kunnskap og forståing i forhold til seg sjølv sin diagnose. Totalt åtte samlingar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 17.09.
  Autisme / Asperger ungdom, Molde

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismepektervanskar / Asperger syndrom som ønskjer kunnskap om og forståelse i forhold til seg sjølv og diagnose. Det er til saman åtte samlingar hausten 2019. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 23.09.
  Stoffskifte - Molde

  Kurs for deg med stoffskifteproblematikk. Pårørende er også velkommen til å delta.

 • Onsdag 25.09.
  Diabetes foreldere/foresatte - Kristiansund

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn/ungdom med diabetes

 • Torsdag 26.09.
  Presentasjonsteknikk-kurs

  Hovedmålet med kursdagen er at du skal få videreutviklet deg som underviser. Her får du trening i å undervise, tips og råd.

 • Tysdag 01.10.
  Atopisk eksem - Kristiansund

  Kurs for foreldre til små barn og aktuelle fagpersoner

 • Tysdag 01.10.
  Nevroutviklingsforstyrrelser - forståelse og tilrettelegging

  - gjelder barn med adferds-/kognitive utfordringer sett ut fra begrepet ESSENCE. Dagskurs i Kristiansund og Volda. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 15.10.
  Autismespektervansker / Asperger, barn - Kristiansund

  Barn i alderen 8 - 13 år med autismespektervansker /Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Totalt seks samlinger. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 15.10.
  Diabetes type 2 - Molde

  Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende.

 • Onsdag 16.10.
  Prostatakreft - Kristiansund

  Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft. Med pårørende

 • Onsdag 23.10.
  Fagdag om parkinson - Molde

  Helse Møre og Romsdal, Romsdal Parkinsonforening og Nordmøre Parkinsonforening inviterer til fagdag om Parkinson

 • Tysdag 29.10.
  Slagrammede og pårørende - Kristiansund

  Hjemmeboende voksne som har hatt hjerneslag innenfor siste 1-2 år, og deres pårørende.

 • Onsdag 30.10.
  ADHD - foreldre, Kristiansund

  Opplæring til forereldre/foresatte som ønsker kunnskap om ADHD og forståelse for utfordringer i forhold til barnets diagnose. Kurset går over to enkeltdager. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 30.10.
  Barn og unge med et oppfølgingsbehov

  Velkommen til konferanse med fokus på barn og unge 30. oktober 2019 kl. 10.00 – 15.00 Bystyresalen/Rådhuset i Ålesund

 • Fredag 01.11.
  Barn og ungdom med epilepsi, Ålesund

  Opplæring til foreldre/foresatte og fagpersoner i kommunen som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets/ungdommens utfordringer i forhold til sin diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 04.11.
  Temakonferanse om barn som pårørende

  I samarbeid med regionalt nettverk for Barn som pårørende ved helseforetakene ønsker Helse Midt-Norge RHF å sette fokus på barn som pårørende i forebyggende arbeid, pasientforløpet i ulike faser, brukermedvirkning og samhandling.

 • Onsdag 06.11.
  Helsepedagogikk for brukarrepresentantar og helsepersonell

  Dette er eit kurs som tar for seg det å arbeide med pasient- og pårørandeopplæring, først og fremst i grupper og kurs.

 • Måndag 18.11.
  Artrosekurs - Molde

  Personer med artrose – som ikke er nyopererte.

 • Tysdag 19.11.
  Rettigheitskurs, Molde / Volda

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 27.11.
  Autismespektervanskar / Asperger - skulen og foreldre, Ålesund

  Opplæring for tilsette i skulen og foreldre/føresette som ønskjer kunnskap og forståing for utfordringar kring diagnose og tilrettelegging i skulen. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 05.12.
  Stomi - Molde

  Kurs for deg med stomi.