Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Kalender

 • Tysdag 25.09.
  Mestring med Funkis - Molde

  Målgruppa er godt voksne som «sliter» i hverdagen, og som er motivert til å sette seg nye mål og jobbe med endringer som har verdi kort og på lang sikt.

 • Onsdag 03.10.
  Asperger syndom - ungdom, Molde

  Opplæring for ungdom i alderen 13-18 år (fra 8. klasse) med autismespektervansker/Asperger syndrom, som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til sin diagnose. Totalt åtte samlinger høsten 2019. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 16.10.
  Asperger syndrom - for ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år (fra 8. klasse) med autismespektervansker som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Det er totalt åtte samlinger høsten 2018. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 17.10.
  ADHD - foreldre, Volda

  Opplæring for foreldre/føresette om ADHD og forståing for utfordringar i forhold til barnet sin diagnose. Opplæringa går over to enkeltdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 18.10.
  Kommunikasjon AKKtiv - foreldrekurs, Kristiansund

  Opplæring for foreldre til barn 0-6 år som har språk- og kommunikasjonsvanskar. Arrangementet går over fem samlingar hausten 2018. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 18.10.
  Asperger syndrom - for barn, Kristiansund

  Opplæring for barn fra 3. til 7. klasse med autismespektervansker / Asperger syndrom. Det blir til sammen seks enkeltsamlinger med oppstart 18. oktober 2018. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 22.10.
  Kommunikasjon og minoritetshelse 2018-10-22

  Den delen av befolkningen som har bakgrunn fra andre land enn Norge har gjerne særlige forutsetninger når det gjelder språk, helseforståelse og andre referanser. Noe av dette kan være utfordrende for både minoritetene selv for helsetjenesten.

 • Onsdag 24.10.
  Prostatakreft-Kristiansund

  Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft og dine pårørende.

 • Onsdag 31.10.
  ReHabiliteringskonferansen 2018

  I år har konferansen fått namnet "Mine mål og ressursar" og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg».

 • Onsdag 31.10.
  Epilepsi - Ålesund

  Kurs for unge over 16 år og vaksne, og deira pårørande

 • Fredag 02.11.
  Barn og unge med epilepsi, Ålesund

  Opplæring til foreldre/foresatte og fagpersoner som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets/ungdommens utfordringer i forhold til diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 05.11.
  Hjertekurs - Kristiansund - november

  For deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris. Pårørende er også hjertelig velkommen til å delta.

 • Onsdag 07.11.
  Psykisk helse blant synshemmede

  Fagdag om Psykisk helse blant synshemmede.

 • Torsdag 08.11.
  Diabetes - foreldre - Kristiansund

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn/ungdom med diabetes

 • Tysdag 13.11.
  Parkinsonkurs - Ålesund

  For personer med Parkinson og deres pårørende.

 • Onsdag 14.11.
  HELSEPEDAGOGIKK for BRUKERREPRESENTANTER og HELSEPERSONELL

  Lærings-og mestringssenteret inviterer i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til kurs i helsepedagogikk i Molde.

 • Onsdag 21.11.
  Rettigheitskurs i Volda og Molde - hausten 2018

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien. Målgruppa er ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn/unge i skulealder. Meir informasjon om kurset, samt om påmelding m.v., blir lagt ut seinare.

 • Onsdag 21.11.
  Rettar og mulegheiter, Ørsta

  Opplæring for foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 26.11.
  Rettighetskurs - Molde

  Opplæring om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og deres familie. Målgruppa er foreldre/foresatte til barn og unge i skolealder. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 27.11.
  Cøliakiskule for vaksne - Ålesund

  For pasientar med nyoppdaga Cøliaki/Dermatitis Herpetiformis og deira pårørande.

 • Måndag 03.12.
  Rettigheter og muligheter, Kristiansund

  Opplæring i hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og deres familier. Målgruppa er foreldre/foresatte til barn og unge i skolealder. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 07.03.
  Autismespektervanskar/aspergers syndrom - foreldre - Volda

  Opplæring for foreldre til born med autismespektervanskar/aspergers syndrom