Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

21.10.2016

Sakspapir til styremøte den 26. oktober

Onsdag den 26. oktober er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir ligg offentleg tilgjengeleg på nett.
20.10.2016

Fem søkarar til stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi

14.oktober gjekk søknadsfristen ut for stillinga og i dag offentleggjer Helse Møre og Romsdal søkarlista.
20.10.2016

- Godt gjennomført øving

Beredskapsleiar Hans Olav Ose er nøgd etter onsdagens øving på massetilstrømning av pasientar til Ålesund sjukehus.
18.10.2016

Beredskapsøving ved Ålesund sjukehus - 19. oktober

Onsdag 19. oktober blir det gjennomført ei fullskala katastrofeøving ved Ålesund sykehus og Ålesund interkommunale legevakt. Målsettinga er å øve på massetilstrøyming av pasientar.
12.10.2016

Tvungen lønnsnemnd i sjukehusstreiken

Tirsdag 11. oktober greip regjeringa inn med tvungen lønnsnemnd i streiken som har vart i fem uker.
06.10.2016

Topptur som medisin

Denne veka starta det medikamentfrie behandlingstilbodet i psykisk helsevern.
05.10.2016

Viktige beslutningar i OU-prosjektet

Tysdag 4. oktober vedtok leiargruppa kva hovudprinsipp som skal ligge til grunn for organisering av helseføretaket framover.
04.10.2016

Samhandlingskonferansen 1. november: PÅ RETT VEG?

Samhandlingskonferansen er ein viktig fagleg arena der arbeidet med pasientforløp innan dei prioriterte fagområda blir presentert og diskutert.
30.09.2016

Ålesund: Delar av vegen inn til hovudinngangen blir stengd

I fire til seks veker framover blir delar av vegen inn til hovudinngangen på sørsida av Ålesund sjukehus stengd på grunn av arbeid med fasaden.  
28.09.2016

Ikkje friskmeldt sjølv om det går i riktig retning

- Det er mykje som peiker i riktig retning for helseføretaket, men det er for tidleg med noko sigersrop, seier styreleiar Stein Kinserdal i styremøte i dag. Mange av kurvene som blei lagt fram viste ei god utvikling for helseføretaket.
28.09.2016

11 legar tatt ut i streik frå måndag 3. oktober

Frå måndag 3. oktober er 11 legar, inkludert fagdirektør, tatt ut i streik i Helse Møre og Romsdal. Uttaket gjeld tilsette ved Ålesund sjukehus innan fagområda nevrologi, revmatologi, hud og medisin.
28.09.2016

Følg styremøtet 28. september

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.
26.09.2016

Helle Jensen blir ny prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Jensen tar over stafettpinnen etter prosjektdirektør Bjørn Remen og skal leie det vidare arbeidet med SNR-prosjektet i forprosjektfasen. 
22.09.2016

Ny klinikksjef på plass

Anestesioverlege Kjersti Bergjord blir ny klinikksjef for Klinikk for akuttmedisin, medan stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi blir lyst ut på nytt.
21.09.2016

Innkalling og saksliste til styremøte 28. september

Sakene blir lagt ut fortløpande.
20.09.2016

Tre namn på plass i toppleiinga i Helse Møre og Romsdal

To av dei er eksterne.
09.09.2016

Varm velkomst til bamsesjukehuset i Ålesund

– Dei gode tilbakemeldingane i etterkant gjer at det freistar til gjentaking og ny tradisjon, seier initiativtakar Jane Indrevåg.
08.09.2016

Gode møter i Molde og Kristiansund

Informasjon og dialog var målet da leiinga i Helse Møre og Romsdal og prosjektorganisasjonen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal besøkte tilsette, politikarar og befolkninga i Molde og i Kristiansund.
05.09.2016

Velkommen til høyringskonferanse om SNR

Vil du vite meir om innhaldet i rapporten, eller har du spørsmål eller innspel? Velkommen på møte i Molde mandag og Kristiansund tirsdag.
31.08.2016

Konseptrapporten for SNR sendast ut på høyring

Konseptrapporten er eit godt grunnlag for planlegginga av nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det var tilbakemeldingane frå styret i Helse Møre og Romsdal som vedtok at rapporten blir lagt ut på høyring 1.september.
30.08.2016

Følg styreseminaret og styremøtet 30. og 31. august

Vi streamer direkte frå styreseminaret og styremøtet. Sendingane startar tysdag kl 17:45 og onsdag kl 08:30. 
29.08.2016

Telenor har trøbbel med mobilnettet

Det skal vere mogleg å nå gjennom til nødnummeret 113. Vi oppmodar publikum til å ikkje "testringe" 113, slik at dei som har behov for akutt hjelp når gjennom.
29.08.2016

Sykehusene i Midt-Norge skårer jevnt på kvalitet

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Men det er liten forskjell mellom sykehusene i Midt-Norge.
24.08.2016

Sakspapir til styremøtet 31. august

Innkalling og sakliste til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 31. august er lagt ut.
24.08.2016

Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...
18.08.2016

Forslag til vidare organisasjonsutvikling HMR

I mars blei det bestemt at helseføretaket skal ha ein tverrgåande klinikkstruktur, og i mai hadde den nye leiargruppa  i HMR sitt første møte. No er forslag på korleis HMR skal organisere seg på avdeling- og seksjonsnivå lagt ut på høyring.
02.08.2016

Resultat etter pasienterfaringsundersøkinga 2016

I Helse Møre og Romsdal har 882 pasientar har svart på den årlege pasienterfaringsundersøkinga PasOpp.
30.07.2016

Bussulykke i Valldal / Bus accident in Valldal

Oppdatert søndag 31. juli. Status på dei skadde i samband med bussulykka i Valldal i går ettermiddag. Fleire av dei skadde blir utskriven frå sjukehuset i løpet av dagen. I tillegg til dei til saman fjorten pasientane som kom til sjukehusa...
04.07.2016

Søkarlista til leiarstillingar er klar

1. juli gjekk den forlenga søknadsfristen ut for dei ledige stillingane som fagdirektør, klinikksjef akuttmedisin, klinikksjef kirurgi, klinikksjef barn, unge og kvinner og organisasjons- og kompetansedirektør. I dag offentleggjer Helse Mør...
01.07.2016

Utlysning av midlar til helseinnovasjon

Helse Midt-Norge lyser no ut midlar for å styrke satsinga på innovasjon i regionen. Søknadsfrist er 12. september 2016.
01.07.2016

Medisinfritt behandlingstilbod i støypeskeia

I september opnar eit medisinfritt behandlingstilbod for heile Midt-Noreg ved distriktpsykiatrisk senter Vegsund.
28.06.2016

Eit steg nærare «éin innbyggar – éin journal»

Helseplattformen i Helse Midt-Noreg blir utprøvingsprogram for den nasjonale målsettinga om «éin innbyggar – éin journal»
25.06.2016

Søker prosjektdirektør til SNR-prosjektet

Sykehusbygg skal tilsette ny prosjektdirektør til prosjektet «Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal». Den nye prosjektdirektøren vil ta over leiinga av prosjektet når forprosjektet startar ved årsskiftet.
23.06.2016

Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell

Tilsette i Helse Møre og Romsdal er godt representert i ny bok om innovasjon og entreprenørskap i nærlingslv og helsetenester
21.06.2016

Massivt kompetanseløft i akuttmottaka

- Vi må ha kompetente folk som står i front og tek imot pasientane, seier seksjonsleiar Monicha Strand Isaksen på Akuttmottaket i Kristiansund.
21.06.2016

Gode tal i pasientbehandlinga - dårlegare tal for økonomien

– Dette går, men det blir tøft! Utsagnet kjem frå styreleiar Stein Kinserdal i dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal, og er henta frå diskusjonen kring økonomisk berekraft for helseføretaket sett i lys av investeringane ein står framfor.
20.06.2016

Følg styremøtet 20. juni

Sendinga startar kl 10:00.
17.06.2016

Sakspapir til styremøtet 20. juni

Saksdokumenta til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 20. juni er lagt ut.
17.06.2016

Ambulanseflya kan bli ramma av streik

OPPDATERT SØNDAG 19.06. Streikefaren i ambulansetenesta er over.
09.06.2016

Forlenger søknadsfrist til stillingar som klinikksjefar og stabsdirektørar

Helse Møre og Romsdal forlenger søknadsfristen til den 1. juli for dei utlyste stillingane som klinikksjefar og stabsdirektørar. Opprinneleg var fristen den 6. juni.
03.06.2016

Anbefaler nytt produksjonskjøkken på Hjelset

Akuttsjukehuset som er planlagt på Hjelset bør innehalde eit produksjonskjøkken, det er innstillinga frå arbeidsgruppa som har arbeidd med kjøkkenutgreiinga for SNR-prosjektet.
01.06.2016

Dans, dans, dans oppå bordet

Ein fullsatt sal i Parken kulturhus song med av full hals når artisten Ravi dro i gang strofene frå songen som var ei landeplage for nokre år sidan.
01.06.2016

Skal hjelpe pasientene med å stumpe røyken

Røykeslutt kan doble effekten av strålebehandling.
01.06.2016

Følg styremøtet 1. juni

Sendinga startar kl 10:00.
30.05.2016

Inngår kontrakt med ekstern kvalitetssikrar for SNR-prosjektet

Helse Møre og Romsdal inngår avtale med Pricewaterhouse Coopers AS for ekstern kvalitetssikring, KSK, av arbeidet knytt til konseptfasen for prosjektet med Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. PWC vant konkurransen om oppdraget og vil følgje...
25.05.2016

Sakspapir til styremøtet 1. juni

19.05.2016

12 sykehus i Norge har melkebank, og det vokser frem stadig flere melkebanker rundt om i verden

11.05.2016

Hugs hudsjekktimen

09.05.2016

Utlysing av forskingsmidlar

04.05.2016

Nytt namn i leiargruppa

Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Kalender

30.09 fredag

Autismespektervanskar - opplæring for ungdom

Opplæring for ungdom 13-18 år med åtte samlingar i Molde. Les meir i vedlagt invitasjon.

17.10 måndag

Autismespekter - opplæring for barn

Opplæring for barn (3. - 7. klasse) med Asperger syndrom. Seks samlingar i Kristiansund. Les meir i vedlagt invitasjon.

18.10 tysdag

Autismespektervanskar - for ungdom

Opplæring for ungdom (13-18 år) med Asperger syndrom. Totalt åtte samlingar hausten 2016 i Ålesund. Du finn meir informasjon i vedlagt invitasjon.

20.10 torsdag

ADHD-opplæring for foreldre

Opplæringstilbod for foreldre/foresatte til barn med ADHD. Tre samlingar i Kristiansund. Les meir i vedlagt invitasjon.

20.10 torsdag

Autismespektevanskar / Asperger - opplæring for barn

Opplæring for barn i alderen 8-13 år med autismespektervanskar / Asperger syndrom som ønskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnose. Det er 6 samlingar (kl 16 - 18) hausten 2016 i Volda. Meir informasjon i vedlagt invitasjon.

25.10 tysdag

Høstkonferansen i Mikrobiologi 2016

Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi ved Helse Møre og Romsdal HF har gleden av å ønske ansatte ved mikrobiologiske laboratorier velkommen til Høstkonferansen i Mikrobiologi

26.10 onsdag

Lindrande team inviterar til ein dag med PÅFYLL

Lindrande Team i Helse Møre og Romsdal er 10 år og ynskjer å markere dette.

27.10 torsdag

ADHD-opplæring

Opplæring for foreldre/foresatte som nyleg har fått informasjon om at barnet deira har fått diagnose innan ADHD-spekteret. Det er tre kursdagar i Volda. Les meir i vedlagt invitasjon.

31.10 måndag

Dialogmøte Møre og Romsdal 2016

Målgruppe er ordførarar, rådmenn og fagsjefar/ansvarlege frå kommunane samt direktøren, klinikksjefar og fagsjefar i helseføretaket.

01.11 tysdag

Samhandlingskonferansen Møre og Romsdal 2016

Målgruppe er fagsjefar, administrative leiarar og fagfolk i kliniske posisjonar i helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal.

02.11 onsdag

Prostatakreftkurs Kristiansund

Eit kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft, og dine pårørande.

04.11 fredag

Utviklingsfremmende tjenestekultur i avlastende tiltak, barneboliger

Fagdag om betydningen av å skape stimulerende tjenestekultur. Målgruppa er ledere og de som jobber i lederteam og har meransvar. Fagdagen er i Molde. Les mer i vedlagt invitasjon.

09.11 onsdag

Foreldrearena - gruppesamlingar, Kristiansund

Gruppebasert tilbod til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsemne eller langvarig sjukdom. Sju samlingar med oppstart 9. november 2016. Les heile invitasjonen vedlagt.

15.11 tysdag

Rettigheitskurs i Molde

Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien deira. Kurset er for foreldre/foresatte til barn i skulealder, og for ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon.

22.11 tysdag

Diabetes type 2 - startkurs for vaksne

Har du nyoppdaga diabetes type 2? Medisinsk avdeling ved Ålesund sjukehus arrangerar startkurs for vaksne.

05.12 måndag

Kurs i hofte- og kneartrose for pasientar og pårørande

Eit samarbeid mellom ortopedisk poliklinikk i Ålesund, Revmatikarforeninga og Lærings- og meistringssenteret i Ålesund. Målgruppa er nydiagnostiserte personar med hofte- og kneartrose som ikkje er nyopererte.

17.01 tysdag

Rettigheitskurs i Ålesund

Kva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien deira. Målgruppa er foreldre/foresatte til barn i skulealder, og for ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS-skulen

IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm

Livslyst, kurs for deg som har eller har hatt kreft

Kurs for deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørande.

Lungekreftkurs i Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Rettigheitskurs Kr.sund og Volda

Hjelpe- og støtteordningar for barnefamiliar. Kristiansund 07.03.2017, Volda/Ørsta 16.03.2017. Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn i skulealder, og ungdom over 16 år. Program blir lagt ut seinare.

Temakvelder om rus og avhengighet

Sted: Festsalen Molde sykehus, temabaserte foredrag

Hjartekurs

Kurs for deg som har angina pectoris eller har hatt hjarteinfarkt, og dine pårørande.

Diabetes type 2

Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørande.

Kurs for deg som er ramma av slag

Dette er eit kurs for deg som har hatt hjerneslag dei siste 1-2 åra, og som bur heime. Det er også for dine pårørande.

Eksemskule i Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

Cøliakiskole - i Ålesund

Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.

Astmaskulen

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.

Asperger syndrom

Kurs for mennesker mellom 18 og 30 år med asperger syndrom.

Revmatologi

Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.

Hjerneslag

Gruppeopplæring for pasientar og pårørande.

Sett seksualitet på dagsorden

Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

Habilitering for barn og unge - kurs og opplæring 2016 - samla oversikt

Målgruppe: Pasient/brukarar, pårørande, fagfolk i 1. og 2. linje m.fl.

ADHD/ADD Molde

Foreldre og føresatte til barn med ADHD/ADD ønskjast velkomen til opplæring!

Kurs i hofte- og kneartrose

Velkomen til kurs i hofte- og kneartrose 14. og 15. november 2016!

Sjå fleire faste arrangement ()