HELSENORGE
Illustrasjonsbilde frå Colourbox.com: intervjusituasjon med videokamera og mikrofon

Media

Kommunikasjonsavdelinga tek imot førespurnadar frå media, og hjelper til med den vidare kontakten til leiarar og fagpersonar ved sjukehusa i Møre og Romsdal. Dette gjer vi for å sikre at informasjonen som går ut frå føretalet er oppdatert og korrekt. 

​Media

Dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om at media tek kontakt på kvardagar i ordinær arbeidstid.

  • Felles e-postmottak: info@helse-mr.no
  • Vakttelefon: (+47) 94 17 61 73 (NB! SMS fungerer ikkje på vakttelefonen)

Mediekontaktar i Helse Møre og Romsdal

Bilde for media (Flickr Helse Midt-Noreg)

Postjournal

Innsynskrav

Ulykker og hendingar

Styresaker (Styreadministrasjonen for HMR)

Intervju med pasientar

Bilde/opptak på sjukehuset

Retningsline for mediekontakt


 


 

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?