Illustrasjon media. Foto: Colourbox

Media

Kommunikasjonsavdelinga hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er.

​Kontakt kommunikasjonsavdelinga:

  • info@helse-mr.no Vi les e-post kvardager i ordinær kontortid dersom ikkje anna er avtalt.
  • Telefon: (+47) 70 10 50 00 - kvardagar kl. 08:00 - 16:00

Helseføretaket har ikkje nokon turnus for pressevakt, og dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om at media tek kontakt på kvardagar i ordinær arbeidstid.

Tilsette:

Bilde for media (Flickr Helse Midt-Noreg)

Postjournal

Innsynskrav

Ulykker og hendingar

Uønska hendingar

Styresaker (Styreadministrasjonen for HMR)

Intervju med pasientar

Bilde/opptak på sjukehuset

Retningsline for mediekontakt


 


 

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?